การแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 (IOAA 2017)

วันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ห้องราชาวดี โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาด…

Read More