การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)พบปะสื่อมวลชนพื้นที่จังหวัดสงขลา 

วันอังคารที่  23 มกราคม  2561  ณ ร้านอาหารบาห…

Read More