ยินดีกับ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 5 คน คว้าตั๋วแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ ในต่างประเทศ

ยินดีกับ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 5 คน คว้าตั๋วแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ ในต่างประเทศ
Spread the love

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 5 คน คว้าตั๋วแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ ในต่างประเทศ🌎✈️
 
           ตัวแทนประเทศไทย จำนวน 35 คน จากผู้เข้าร่วมทั้งหมดกว่า 840 คน จาก 16 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อเดินทางไปพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการที่จะทำให้ได้มุมมองและประสบการณ์ ทั้งในด้านของการทำธุรกิจ รวมถึงนวัตกรรมต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาการดำเนินธุรกิจในอนาคตต่อไป ร่วมกับ International Incubator ในต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศญี่ปุ่น ประเทศไต้หวันและ ประเทศเกาหลีใต้
 
           🎉ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 คน ดังนี้
1.นางสาวกมลชนก แสงทอง วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต
2.นายพศิน แซ่จง คณะวิทยาการจัดการ
ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่
3.นางสาวบุณยกร จริตงาม คณะเทคนิคการแพทย์
ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่
4.นาย ธนกฤต เระเบ็นหมุด คณะวิทยาการจัดการ
ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่
5.นางสาวดิษญา บุญร่วม คณะเทคนิคการแพทย์
ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่
 
ยินดีกับ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 5 คน คว้าตั๋วแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ ในต่างประเทศ
 
           ที่ได้คว้าตั๋วแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ ในต่างประเทศในครั้งนี้ โดยรับมอบจาก คุณพันธ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (ภายใต้การดูแลของ สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา P-SEDA อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
P-SEDA
psuseda@gmail.com
074-289351
Line id: @pseda
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Leave a Comment

Verified by ExactMetrics