ม.หาดใหญ่รับรางวัลบุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น 2566

ม.หาดใหญ่รับรางวัลบุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น 2566
Spread the love

ม.หาดใหญ่รับรางวัลบุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น 2566
วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2566   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีกับ บุคลากร และ นักศึกษา เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัลบุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น พุทธศักราช 2566 ในงาน ครบรอบการสถาปนา ปีที่ ๔๖ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ณ โรงแรม Siam @ Siam Design Hotel Bangkok
 
ม.หาดใหญ่รับรางวัลบุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น 2566
 
1.  รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่สมาคมฯ      อาจารย์จิตรลดา พันธุ์พณาสกุล
2. รางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์     ดร.นุษณา ณ พายัพ
3. รางวัลนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา เพื่อรับทุน “สุรี บูรณธนิต”      นายศุภชีพ บ่าวเบ็ญหมัด
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics