พิธีเปิดอาคาร 100 ปีสหกรณ์ไทยวัดเขาแก้วและสมโภชรูปปั้นช้างพลายคู่

Spread the love

พิธีเปิดอาคาร 100 ปีสหกรณ์ไทยวัดเขาแก้วและทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชรูปปั้นช้างพลายคู่

วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ วัดเขาแก้ว ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

นายสมหมาย  ขวัญทองยิ้ม  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอาคาร 100 ปี สหกรณ์ไทยวัดเขาแก้ว สืบเนื่องจากการที่พี่น้องประชาชนวัดเขาแก้วและภาคส่วนต่างๆได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาพื้นที่วัดเขาแก้วเพื่อสนองต่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้กับประชาชน จึงได้ทำแผนพัฒนาตัดถนนจากวัดเขาแก้วผ่านสวนสัตว์ออกไปยังถนนสงขลานาทวี เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในตัวเมือง และต้องทุบทิ้งอาคารเดิมซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีรพ.สต.และกศน.เดิมในปี2559

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนตามแผนงานใช้ชื่อว่า ถนนสถิตรัตนบรรพต

และในปีเดียวกัน คณะเครือข่ายสหกรณ์และเครือข่ายภาคประชาชนวัดเขาแก้วได้ร่วมกันจัดครงการต่างๆเพื่อระดมทุนก่อสร้างอาคารแห่งนี้ขึ้นเป็นอาคาร 3 ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ทำการดังนี้

ชั้นที่ 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ชั้นที่ 2 กศน.และศูนย์ปริญัติธรรมตำบลเขารูปช้าง

ชั้นที่ 3 ห้องประชุมอเนกประสงค์

โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 9.7 ล้านบาทการก่อสร้างได้แล้วเสร็จเมื่อต้นปี 2561 โดยใช้ชื่ออาคารแห่งนี้ว่า

“อาคาร 100 ปีสหกรณ์ไทย” ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ถือว่าทุกภาคส่วนได้มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนการก่อสร้างจนสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี และต่อมาในวันเดียวกันได้ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชรูปปั้นช้างพลายคู่ ได้แก่ พลาย ณพฤทธิ์และพลายประภัทร์ให้เป็นพลายคู่วัดเขาแก้วต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts