การอบรมโครงการพัฒนาบุคคลกีฬาปันจักสีลัต งบประมาณปี 2561

Spread the love

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน  2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมสกายปาร์ค  ตำบลท่าช้าง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   นายประสงค์  บริรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคคลกีฬาปันจักสีลัต งบประมาณประจำปี 2561 โดยการบริหารงานของท่านภาณุ  อุทัยรัตน์ นายกสมาคมฯ ที่สร้างประวัติศาสตร์ในวงการกีฬาปันจักสีลัตในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ กรุงจากาต้า ประเทศอินโดเซีย ด้วยผลงาน 2 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง นับว่าเป็นการสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม และปัจจุบันในจังหวัดสงขลาหรือพื้นที่ใกล้เคียง 5 จังหวัดชายแดนใต้ หรือทั้งประเทศไทย กีฬาปันจักสีลัตมีเยาวชนและประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากและแพร่หลายอย่างรวดเร็ว

โดยมีนายพิทยา  รัตนพันธ์ ประธานชมรมกีฬาปันจักสีลัต จังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน กีฬาปันจักสีลัต เป็นกีฬาความหวังในการแข่งขันระดับชาติ เช่น กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ชิงแชมป์ประเทศไทย  เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ดังนั้น การสร้างนักกีฬาให้เป็นตัวแทนจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่องรุ่นต่อรุ่น จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ชมรมกีฬาปันจักสีลัตแห่งจังหวัดสงขลา ต้องดำเนินการเป็นกิจกรรมหลัก เพื่อสร้างผู้ฝึกสอนให้มีจำนวนเพียงพอต่อกระแสในปัจจุบัน ที่ได้รับความนิยมสูง อีกทั้งพัฒนาศักยภาพของผู้สอนระดับจังหวัด ให้มีความสามารถเทียบเท่าระดับประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ฝึกสอนของจังหวัดสงขลา และเพื่อนำไปพัฒนานักกีฬาของจังหวัดสงขลาต่อไป

สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ มาจากจังหวัดสงขลาเป็นหลักและจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 40 คน ตามเป้าหมายของโครงการ โดยผู้เข้าอบรมจะได้สิทธิต่างๆจากการอบรม เช่น ฝ่ายดำเนินการจัดอบรม มีที่พักพร้อมอาหาร เกียรติบัตร เสื้อผ้าให้กับผู้เข้าอบรมทุกคน

 

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics