เสวนาเรื่อง “ทิศทางการเพิ่มศักยทางการแข่งขัน” ผู้ประกอบการSMEและกลุ่มอาชีพ

Spread the love

เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการเปิดโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ SME และกลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบกลุ่มจังหวัด)  กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมการตลาดและการจัดแสดงนิทรรศการการผลิตภัณฑ์  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หาดใหญ่ โดยมีท่านพุทธิกรณ์  วิชัยดิษฐ์ อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด 

ในการจัดโครงการครั้งนี้เป็นการดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 3 คือ การส่งเสริมการตลาดและการจัดแสดงนิทรรศการการผลิตภัณฑ์ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการได้แสดงนิทรรศการและออกร้าน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการตลาดและทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้น  ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วยสถานประกอบการ 10 สถานประกอบการ จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์  ได้แก่ กรือโป๊ะปลา ข้าวหอมกระดังงาอบกรอบ กรือโป๊ะนกกระทร  ลูกหยีกวน เค้ก ชุดสมุนไพรแห้ง  ยาสีฟันสมุนไพร เจลอาบน้ำ รองเท้า และเสื้อมัดย้อม และมีบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน โดยกิจกรรมที่ 3 นี้ผู้ประกอบการจัดแสดงนิทรรศการและออกร้านเป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฏาคม ถึง 5 สิงหาคม 2561  และพร้อมกันนี้ได้จัดเสวนาเรื่อง “ทิศทางการเพิ่มศักยทางการแข่งขัน” จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มความรู้และแนวทางในการพัฒนาด้านการตลาดต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts