มรภ.สงขลา เปิดสนามแข่งขันจรวดขวดน้ำ เครื่องบินกระดาษพับ

Spread the love

มรภ.สงขลา เปิดสนามแข่งขันจรวดขวดน้ำ เครื่องบินกระดาษพับ

มรภ.สงขลา ผนึกความร่วมมือ อพวช. จัดแข่งขันจรวดขวดน้ำและเครื่องบินกระดาษพับรอบคัดเลือกภาคใต้ เฟ้นหาตัวแทนชิงแชมป์ประเทศไทย เปิดโอกาสเยาวชนต่างจังหวัดเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทียบเท่าส่วนกลาง

                ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 17 และการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 15 รอบคัดเลือกภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ณ สนามฟุตบอล มรภ.สงขลา ว่า นอกจาก มรภ.สงขลา จะมีภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาแล้ว ยังมีภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญไม่น้อยกว่ากัน ประการหนึ่งคือการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งกิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำถือเป็นหนึ่งในการบริการความรู้แก่ชุมชน ที่ทางมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญ และถือเป็นเกียรติอย่างสูงที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เลือกมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่จัดงาน ในการร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่เยาวชนในภาคใต้

ผศ.ดร.นิวัต กล่าวอีกว่า กระบวนการเรียนรู้ในยุค 4.0 นี้ ให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจำวัน คำว่าวิทยาศาสตร์คนส่วนมากมักเห็นว่าเป็นเรื่องยากและอยู่ไกลตัว แต่เชื่อว่าหลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำและการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับแล้ว คงเห็นว่าวิทยาศาสตร์เรียนรู้ได้ด้วยวิธีการง่าย ๆ และเป็นสิ่งใกล้ตัว ขอให้คุณครูและนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์อีกรูปแบบหนึ่ง จงภูมิใจในสิ่งที่ได้เริ่มกันมาตั้งแต่ต้น ในการร่วมกันคิดร่วมกัน เพื่อเป็นตัวแทนของภาคใต้ไปแข่งขันในเวทีชิงแชมป์ประเทศไทย ไม่ว่าจะได้รับชัยชนะหรือไม่ก็ตาม

ด้าน ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา กล่าวว่า การจัดแข่งขันจรวดขวดน้ำและเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา กระจายการแข่งขันออกไปทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นกับเยาวชนในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนพัฒนาทักษะด้านการผลิต สร้างประสบการณ์ทำงานเป็นทีม ผู้ร่วมกิจกรรมมีความสุขและเพลิดเพลิน โดย อพวช. ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มรภ.สงขลา จัดการแข่งขันร่วมกันเป็นปีที่ 13 เนื่องจากเล็งเห็นว่ามีศักยภาพเพียงพอและเหมาะสมที่จะเป็นสถานที่จัดงาน เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนในต่างจังหวัดได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์เทียบเท่ากับเยาวชนและประชาชนในส่วนกลาง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics