การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลบรรเทาปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี

Spread the love

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics