มรภ.สงขลา จัดแข่งขัน ‘Sci & Tech’ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 รายได้ช่วย นศ. เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

Spread the love

 

                คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดการแข่งขัน “Sci & Tech” มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคมนี้ ชวนประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุ ขภาพ รายได้มอบนักศึกษาเรียนดีแต่ ขาดแคลนทุนทรัพย์

                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าฯ และชมรมวิ่งสงขลารันนิ่ง จัดจัดการแข่งขัน “Sci & Tech SKRU” มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา เวลา 05.00 น. วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่ อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ ายจากการจัดกิจกรรมมอบเป็นทุ นการศึกษาของนักศึกษาคณะวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุ นทรัพย์ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลั ยและประชาชนทั่วไปออกกำลั งกายเพื่อสุขภาพ นอกจากนั้น ยังเป็นการสร้างเครือข่ายกับหน่ วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาสัมพันธ์ชื่อเสี ยงของทางคณะฯ ให้เป็นที่รู้จั กของสาธารณชนมากยิ่งขึ้น

                สำหรับราคาบัตรแบ่งออกเป็ นประเภทต่างๆ ได้แก่ VIP 1000 บาท (สามารถเลือกวิ่งประเภทใดก็ได้) ฟันรัน (Fun Run) ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ราคาบัตร 250 บาท มีการแบ่งประเภทรุ่นอายุ ดังนี้ รุ่นเยาวชน (อายุไม่เกิน 18 ปี) ชาย / หญิง รุ่นทั่วไปไม่จำกัดอายุ ชาย / หญิง  รุ่นอายุ 35-49 ปี ชาย / หญิง รุ่นอายุ 50 ปี ขึ้นไป ชาย/หญิง และ มินิ มารธอน (Mini Marathon) ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ราคาบัตร 300 บาท แบ่งประเภทรุ่นอายุ ดังนี้ รุ่นทั่วไปไม่จำกัดอายุ ชาย / หญิง รุ่นอายุ 30 – 39 ปี ชาย / หญิง รุ่นอายุ 40 – 49 ปี ชาย / หญิง รุ่นอายุ 50 – 59 ปี ชาย / หญิง รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป ชาย / หญิง

                ในส่วนของรางวัลและของที่ระลึก ผู้สมัครประเภทฟันรัน / มินิมารธอน / VIP จะได้รับเสื้อคอกลมที่ระลึก 1 ตัว ผู้สมัครที่เดิน-วิ่งถึงเส้นชั ยประเภทฟันรัน  จะได้รับเหรียญที่ระลึก ผู้สมัครที่เดิน-วิ่งถึงเส้นชั ยประเภทมินิมารธอน จะได้รับเหรียญที่ระลึก ประเภท Fun Run ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ชายและหญิง ทุกรุ่น จะได้รับของที่ระลึก ดังนี้ อันดับที่ 1-5 รับถ้วยรางวัล อันดับที่ 6-10 ของที่ระลึก ประเภท Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ชายและหญิง ทุกรุ่น จะได้รับของที่ระลึก ดังนี้ อันดับที่ 1-5 รับถ้วยรางวัล อันดับที่ 6-10 ของที่ระลึก ประเภท VIP จะได้รับถ้วยรางวัลที่ระลึก

                สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา  โทร. 074-260260

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics