เปิดงาน “APi Roadshow มหัศจรรย์พาเหรดสินค้าเกษตรนวัตกรรม เลาะอีสาน แอ๋วเหนือ ล่องใต้ “

Spread the love

วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม  2561  เวลา 16.30 น. นายวันชัย  วราวิทย์  รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และคุณจารุมน  วนิชสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  “APi Roadshow มหัศจรรย์พาเหรดสินค้าเกษตรนวัตกรรม เลาะอีสาน แอ๋วเหนือ ล่องใต้ “ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี หาดใหญ่ สงขลา 

คุณจารุมน  วนิชสุวรรณ  กล่าวถึงจุดประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ว่า งาน  “APi Roadshow มหัศจรรย์พาเหรดสินค้าเกษตรนวัตกรรม เลาะอีสาน แอ๋วเหนือ ล่องใต้ “ได้จัดไปแล้ว 2 จังหวัดคือขอนแก่นและเชียงใหม่ และมาปิดท้ายที่จังสงขลา ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value – Based Economy คือการเปลี่ยนจากผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทย สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ จึงได้จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรกรรมและกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมทางการเกษตรที่หลากหลาย เพื่อให้มีความเข้มแข็งพร้อมแข่งขันในตลาดโลกและสร้างมูลค่าการค้าให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืน  โดยภายในงานมีสินค้าที่ถูกพัฒนามาจากข้าว มันสำปะหลัง ผลไม้ สมุนไพรชนิดต่างดๆ ที่ผู้นำเข้าให้ความสนใจสินค้าเหล่านี้

นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจ “เศรษฐกิจไทยก้าวไกลด้วยนวัตกรรม” ณ ห้อง Conference Room 2 โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น เศรษฐกิจไทยก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม” ผลักความฝันสู่ความจริง หาคำตอบการผลิต การแปรรูปการตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมและ Success story จากผูผลิตชั้นนำรวมถึง วิทยากรด้านสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่มาให้ข้อมูล

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน ภายใต้ชื่องาน Thailand FGR Innovation 2018 “Api Roadshow มหัศจรรย์ พาเหรดสินค้าเกษตรนวัตกรรม เลาะอีสาน แอ่วเหนือ ล่องใต้ งานเดียวที่รวมสุดยอดขบวนสินค้าเกษตรนวัตกรรม พร้อมชิมสุดฟิน อาหารแปลกใหม่ด้วยนวัตกรรม กว่า 30 ร้านค้า ตั้งแต่วันที่ 19-22 กรกฏาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ หาดใหญ่ สงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts