พลเอกเปรมฯ ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากเมืองอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา

Spread the love

พลเอกเปรมฯ ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากเมืองอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา

วันนี้ (16 มิ.ย. 61) ณ ลานหน้าองค์หลวงพ่อทวด อาคารศูนย์การเรียนรู้สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรมฯ ติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา คณะพลเอกเปรมฯ ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ จากเมืองอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา ที่สืบหน่อมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์หน่อเล็ก มีความสูงขนาด 1.5 เมตร และได้นำมาปลูกลงในกระถาง 8 เหลี่ยม ซึ่งมีการบรรจงเขียนลวดลายอย่างงดงามล

โดยต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้ได้อัญเชิญมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 เป็นหน่อต้น     พระศรีมหาโพธิ์ เมืองอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา โดยพระนางสังฆมิตตาเถรี พระราชธิดาแห่งพระเจ้าอโศกมหาราช เป็นผู้นำมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นแรกที่พระพุทธเจ้าประทับตรัสรู้ ณ เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย     สู่ประเทศศรีลังกาพร้อมกับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสมัยนั้น

สำหรับการปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ในครั้งนี้ ประชาชนชาวชาวสงขลา ได้เข้าร่วมพิธีและร่วมปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นจำนวนมาก

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts