ธนาคารแห่งประเทศไทยแถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินไตรมาส 1 ปี 2561

Spread the love

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561   ณ สถานสวัสดิสงเคราะห์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ จัดแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ไตรมาส 1 ปี 2560 

นางสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์     กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ยังคงขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันปีก่อนและไตรมาสก่อน โดยการท่องเที่ยวขยายตัวดีต่อเนื่องและขยายตัวในทุกพื้นที่ ขณะเดียวกันการลงทุนภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐเร่งตัวจากไตรมาสก่อน นอกจากนี้อุปสงค์ต่างประเทศขยายตัวดี สะท้อนจากปริมาณการส่งออกสินค้าสำคัญที่เพิ่มขึ้น

ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ในเดือนมีนาคม 2561 ขยายตัวจากเดือนเดียวกันปีก่อนและเดือนก่อน โดยการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญ กอปรกับอุปสงค์ต่างประเทศดีต่อเนื่อง สะท้อนจากปริมาณการส่งออกสินค้าสาคัญหลายชนิดที่ยังคงเพิ่มขึ้น แม้ว่าสินค้ากลุ่มยางแห้ง อาทิ ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยชั่วคราวจากมาตรการจากัดการส่งออกซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว ด้านอุปสงค์ในประเทศ การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดีขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากรายได้จากภาคการท่องเที่ยวและรายได้เกษตรกรที่ปรับดีขึ้น ขณะเดียวกันการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตามการเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐลดลง ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ขณะที่อัตราการว่างงานทรงตัว

 

แนวโน้มเศรษฐกิจไตรมาส 2 คาดว่ายังขยายตัวได้ดี  ทั้งการท่องเที่ยวที่ยังขยายตัว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน , การส่งออกสินค้าสำคัญยังขยายตัวตามคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น และการใช้จ่ายภาครัฐก็ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ  แต่กต้องระวังปัจจัยเสี่ยง อาทิ ราคาสินค้าเกษตรที่ยังต่ำ แม้ผลผลิตมีมากขึ้น และหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง

สำหรับการสถิติการรับเรื่องและให้คำปรึกษา ภาคใต้ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ธปท.ให้บริการแล้วกว่า 1,778 รายการ ทั้งการสอบถามข้อมูล / ปรึกษา ,ร้องเรียน และแจ้งเบาะแส ฯลฯ นอกจากนี้ยังจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ในปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม – 10 กันยายน 2561 ณ ธนาคาร 4 แห่ง ได้แก่ กรุงไทย กรุงเทพฯ กสิกรไทย และไทยพาณิชย์

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics