มรภ.สงขลา จัดยิ่งใหญ่สมิหลาแจ๊สเฟสติวัล 2018

Spread the love

มรภ.สงขลา จัดยิ่งใหญ่สมิหลาแจ๊สเฟสติวัล 2018
สดุดีในหลวง ร.9 
บิดาแห่งดนตรีแจ๊ส

 

คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา จัดยิ่งใหญ่สมิหลาแจ๊สเฟสติวัล 2018 สดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บิดาแห่งดนตรีแจ๊ส ขนศิลปินชื่อดังทั้งในและต่างประเทศโชว์ดนตรี 2 เวที   

ผศ.ไชยวุธ โกศล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงงานสมิหลาแจ๊สเฟสติวัล วันที่ 30 เม.ย. 2561 ณ ศาลาไทยบริเวณอนุสาวรีย์นางเงือก แหลมสมิหลา ว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และภาคีคนรักสงขลา จัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นทั้งนักประพันธ์และนักดนตรีแจ๊ส เปรียบเสมือนบิดาแห่งดนตรีแจ๊สของประเทศไทย ซึ่งงาน Samila Jazz Festival จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา และจัดต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบัน ได้รับการตอบรับจากประชาชนที่ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยปีนี้มีศิลปินและวงดนตรีชื่อดังจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศและวงดนตรี จากประเทศมาเลเซีย ร่วมบรรเลงเพลงแจ๊สกว่า 30 วง

ผศ.ไชยวุธ กล่าวว่า ความพิเศษของงานในปีนี้คื อการแสดงดนตรี 2 เวที ได้แก่ เวที Mermaid Stage อาทิ วงดนตรี NSTRU Quotes มรภ.นครศรีธรรมราช วงดนตรี Thaksin University  Big Band ม.ทักษิณ วงดนตรี PCC Big Band จากสำนักศิลปวัฒนธรรม มรภ.พระนคร วงดนตรี Cool Jazz (Funk Jazz) Cat Againts The Maechine (Rap Matal Jazz) The Crenic Jazz Band SKRU Big Band มรภ.สงขลา และเวที Seashore Stage อาทิ วงดนตรี Jeep Jazz Band ม.ซายน์ มาเลเซีย ศิลปินขุนอินทร์ ครูควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติ โก้ Mr.Saxman นัดดา วิยกาญจน์ อันฉี The Voice แจ๊ค ธรรมรัตน์ เป็นต้น พร้อมด้วยตลาด Arts Market และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนั้น ยังมีการจัดอบรม Jazz Music Work Shop เพื่อแสดงออกถึงศักยภาพทางดนตรี ของทางคณะฯ โดยมีวิทยากรชื่อดังทางด้ านดนตรีมาร่วมให้ความรู้ อาทิ Contemporary Music โดย นายขุนอิน ณรงค์โตสง่า (ขุนอินโหมโรง) นายวรวิทย์ เถื่อนสุข นายภัทรพงศ์ โลหะวิจารณ์ Piano & Keyboard Vocal Jazz และแนวคิดในการสร้างสรรค์ และประพันธ์เพลง โดย รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง นายกฤษณะ พุธพริ้ง น.ส.มัลลิกา ชมพู คุณนัดดา วิยกาญจน์ Guitar Jazz Saxophone Jazz Bass Jazz Drum Jazz จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

                              

                ด้าน ดร.กรฤต นิลวานิช รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ นายสิทธิโชค กบิลพัตร อาจารย์ดนตรีสากล มรภ.สงขลา ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวระหว่างแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า งานสมิหลาแจ๊สเฟสติวัลมีที่มาจากการที่องค์การยูเนสโก้ ประกาศให้วันที่ 30 เมษายน ของทุกปี เป็นวันดนตรีแจ๊สนานาชาติ จุดประสงค์เพื่อนำชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งทางภาครัฐและเอกชนจากทั่วโลก ร่วมฉลองและเรียนรู้ศิลป์แห่งดนตรีแจ๊ส เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญแห่งดนตรีแจ๊ส ในฐานะเป็นตัวกลางของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและอารยธรรม รวมทั้งส่งเสริมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีของมนุษย์ ดังนั้น ในฐานะที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา เปิดการเรียนการสอนด้านดนตรีแจ๊ส จึงมีแนวคิดในการจั ดงานแสดงดนตรีเพื่อนำเสนอผลงานของนักศึกษาและหน่ วยงานเครือข่ายทางดนตรี ถือเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.สงขลา ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น      

ปีนี้มีการแจมกันระหว่างศาสตร์ แต่ละแขนงที่เปิดการเรียนการสอนในคณะศิลปรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา พร้อมทั้งนำแจ๊สแดนซ์จากโปรแกรม วิชานาฏยรังสรรค์มาร่วมแสดงเป็นครั้งแรก เชื่อว่างานสมิหลาแจ๊สเฟสติวัลจะเติบโตยิ่งขึ้นทุกปี และจะพยายามผลักดันให้ไปสู่มิวสิคเฟสติวัลให้ได้ ซึ่งตอนนี้งานสมิหลาแจ๊สเฟสติวัลถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักทางดนตรีของภาคใต้ ซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปในระดับหนึ่งแล้ว แต่ในการจัดงานปีต่อๆ ไปเราจะเชิญเครือข่ายทางดนตรี จากประเทศอื่นๆ มาร่วมโชว์บนเวทีให้มากขึ้น นอกเหนือจากประเทศมาเลเซียที่ มาเข้าร่วมเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว ดร.กรฤต กล่าว

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics