การสัมมนา รถโดยสารสาธารณะปลอดภัยภาคใต้ ครั้งที่ 2 “รถรับ – ส่งนักเรียนปลอดภัย”

Spread the love

ศูนย์ ปภ. เขต 12 สงขลา ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา และเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ เปิดเวทีแลกเปลี่ยน “รถโดยสารสาธารณะปลอดภัย ภาคใต้ “ประเด็นรถรับ-ส่งนักเรียน ปลอดภัย” เพื่อขยายผลการจัดระเบียบรถรับจ้างรับส่งนักเรียนตามรูปแบบโรงเรียนนำร่อง


          วันนี้ (20 กพ 61) ที่โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา และเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ จัดสัมมนา “รถโดยสารสาธารณะปลอดภัย ภาคใต้ ประเด็นรถรับ-ส่งนักเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ปัญหาด้านรถรถรับ-ส่งนักเรียนในพื้นที่ภาคใต้และสถานการณ์ปัญหาในระดับประเทศ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของนักเรียนที่ใช้บริการรถโรงเรียน ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของรถโรงเรียน โดยมี นายณรงค์พร ณ พัทลุง ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดในวันนี้
          ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา กล่าวว่า จากข้อมูล ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ระบุว่าอุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียนในปี 2560 เกิดมากถึง30 ครั้ง เสียชีวิต 7 ราย และบาดเจ็บ 386 ราย สำหรับข้อมูลอุบัติเหตุล่าสุดในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักชนรถตู้รับส่งนักเรียน ที่ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บ 17 ราย และเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 เกิดอุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียน ชนกับรถโรงพยาบาลสุไหงโกลก ที่ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บ 17 ราย เป็นต้น แสดงถึงสถานการณ์ปัญหารถรับส่งนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยเครือข่ายฯ มีการดำเนินงานด้านรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย ในพื้นที่ 4จังหวัดหลักได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี และ จังหวัดกระบี่ โดยมีรูปธรรมในการปฏิบัติการคือ
         – จังหวัดสงขลา สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขลา เรื่องรถโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยจะมีการขยายผลและสนับสนุนการจัดทำระบบข้อมูลคนขับรถให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางโรงเรียนมีการจัดการรถรับส่งนักเรียนที่ดี มีการทำทะเบียนรถรับส่งนักเรียนและตัวคนขับรถรับส่งนักเรียนยังมีการรวมกลุ่มเป็นชมรมรถรับส่งนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 ด้วย
         – จังหวัดปัตตานี สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี ทำงานร่วมกับโรงเรียนอามานะศักดิ์ ซึ่งรถที่จะมารับส่งนักเรียนทุกคันต้องทำทะเบียนสัญญาจ้างเป็นรถรับส่งนักเรียนกับโรงเรียน
         – จังหวัดกระบี่ เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ ทำงานร่วมกับโรงเรียนเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ การทำงานที่ผ่านมาทำให้โรงเรียนให้ความสำคัญดูแลเรื่องรถรับส่งนักเรียนและโดยสนับสนุนการตั้งชมรมรถรับส่งนักเรียนต่อไป
         – จังหวัดสตูล เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสตูล มีการทำงานร่วมกับโรงเรียนกำแพงวิทยา อำเภอละงู จังหวัดสตูล
โดยมีการเก็บและรวบรวมข้อมูลการสำรวจคุณภาพการให้บริการของรถรับส่งนักเรียนซึ่งพบว่ารถรับส่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นรถตู้ รถกระบะดัดแปลง และรถสองแถว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถที่ไม่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และไม่ได้รับการปรับปรุงสภาพตัวรถให้มีความปลอดภัยสำหรับรับส่งนักเรียน คนขับรถขับรถเร็ว ไม่ปฏิบัติตามกฏหมายจราจร มีการบรรทุกนักเรียนเกินกว่าที่นั่ง รถตู้ไม่มีเข็มขัดนิรภัย และได้รวบรวมข้อเสนอจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย
ดังนั้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินการรถรับส่งนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ในครั้งนี้เครือข่ายองค์กรผู้ภาคใต้ ได้ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๒ สงขลา สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา จัด โครงการสัมมนาวิชาการ “รถโดยสารสาธารณะปลอดภัย ภาคใต้ครั้งที่ ๒”รถรับ-ส่งนักเรียนปลอดภัย โดยการแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหาด้านรถรับ-ส่งนักเรียนในพื้นที่ภาคใต้ ระดับประเทศ เชื่อมโยงการทำงานของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาด้านรถรับ-ส่งนักเรียน สร้างแนวทางการทำงานร่วมกันของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลการจัดระเบียบรถรับจ้างรับส่งนักเรียนตามรูปแบบโรงเรียนนำร่อง เสริมสร้างความปลอดภัยของนักเรียนที่ใช้บริการรถโรงเรียน ส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่ง/เจ้าของรถให้มีอาชีพที่ยั่งยืนและเสริมสร้างมีส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน…..

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics