เมื่อพลาดพลั้งรับธนบัตรปลอมมาแล้วควรทำอย่างไร !?

Spread the love

เมื่อพลาดพลั้งรับธนบัตรปลอมมาแล้วควรทำอย่างไร !?
-สังเกตธนบัตรก่อนรับไว้ทุกครั้ง โดยเฉพาะธนบัตรชนิดราคาสูง
-ไม่นำธนบัตรปลอมที่รับไว้แล้วออกใช้อีก เพราะมีความผิดตามกฎหมาย
-จดจำลักษณะรูปพรรณและสิ่งอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้นำมาใช้ให้มากที่สุด เพื่อเป็นข้อมูลในการสืบสวนจับกุม
-กรณีมีผู้นำธนบัตรปลอมมาใช้กับท่าน ให้พิจารณาถึงความปลอดภัย ดูว่าสามารถถามได้หรือไม่ หากดูแล้วปลอดภัยควรสอบถามรายละเอียด เช่น ได้มาอย่างไร จากใคร ที่ใด เป็นต้น
-แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ หรือโทรศัพท์แจ้งไปยังสถานีตำรวจท้องที่ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย
โทร. 0 – 2282 – 7409 , 0 – 2356 – 7987 หรือโทรสายด่วนศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน โทร.1213
*เพื่อให้การป้องปรามธนบัตรปลอมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เปิดตู้ไปรษณีย์กลาง เพื่อรับแจ้งเบาะแสธนบัตรปลอมจากประชาชนด้วย โดยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่
ตู้ ปณ.18 ปณฝ. วังเทวะเวสม์ กรุงเทพฯ 10205

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics