“หอดูดาวภูมิภาคฉะเชิงเทรา” แลนด์มาร์คการเรียนรู้ดาราศาสตร์แห่งใหม่ของไทย

Spread the love

 “หอดูดาวภูมิภาคฉะเชิงเทรา” แลนด์มาร์คการเรียนรู้ดาราศาสตร์แห่งใหม่ของไทย

            23 มกราคม 2561 –กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงพร้อมเปิดหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนเต็มรูปแบบแห่งที่สองของไทยที่ฉะเชิงเทรา  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ดาราศาสตร์ครบวงจรทั้งท้องฟ้าจำลองฟูลโดมดิจิทัล ชมดาวผ่านกล้องโทรทรรศน์ นิทรรศการดาราศาสตร์แบบมีปฏิสัมพันธ์  ชูเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการของภูมิภาคตะวันออก เตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมา ทรงเปิดหอดูดาวอย่างเป็นทางการ 2 กุมภาพันธ์นี้ งานแถลงข่าวจัดขึ้น ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ 

 

ดร. ศรัณย์  โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ แถลงความพร้อมเปิด “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา” แหล่งเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์สำหรับประชาชนที่สมบูรณ์แบบที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศ
ตามแผนก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคให้กระจายสู่ภูมิภาคต่าง ๆ 5 แห่ง ได้แก่ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สงขลา พิษณุโลกและขอนแก่น มุ่งหวังให้คนไทยใฝ่รู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอดคล้องกับนโยบายการสร้างสังคมแห่งนวัตกรรมของรัฐบาล และนโยบายสร้างชาติด้วยความรู้กลุ่มสะเต็ม (STEM – วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) เปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ระดับชาติได้ง่ายขึ้น การกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์สู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุกภูมิภาคของประเทศ
ชี้การเรียนรู้ดาราศาสตร์จะเป็นหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนหันมาสนใจวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 

 

            ดร.ศรัณย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา เป็นหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนเต็มรูปแบบแห่งที่สองของไทย สำหรับบริการประชาชนในท้องถิ่นและใกล้เคียง ให้ประชาชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนรู้อย่างเต็มที่ มีอาคารหอดูดาวโดมเปลือกหอยเปิดได้รอบทิศทาง ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 เซนติเมตร และกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กเพื่อใช้สังเกตวัตถุท้องฟ้าอีก 6 ชุด มีอาคารฉายดาวเพดานโค้งรอบทิศทาง ติดตั้งเครื่องฉายดาวระบบฟูลโดมดิจิทัล ความละเอียด 25 ล้านพิกเซล ฉายสื่อการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์มาตรฐานโลก ภายในอาคารฉายดาวยังมีส่วนนิทรรศการดาราศาสตร์ จัดแสดงในรูปแบบชุดการเรียนรู้ดาราศาสตร์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้เสมือนจริง มีพื้นที่เรียนรู้ภายนอกอาคาร อาทิ แบบจำลองวงโคจรระบบสุริยะ สโตนเฮนจ์ นาฬิกาแดด มีลานดูดาวกลางแจ้งสำหรับการจัดกิจกรรมดูดาว โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวซึ่งสภาพท้องฟ้าปลอดโปร่ง และยังมีศิลปดาราศาสตร์ภาพวาดบนกำแพงลานดูดาวยาวกว่าร้อยเมตรแห่งเดียวในประเทศไทยที่สวยงามเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด (มหาชน) จัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์บริเวณรอบหอดูดาว ทั้งสวนพฤกษศาสตร์พันธุ์พืชกินได้ และสวนพฤกษศาสตร์พันธุ์พืชทางศาสนา พร้อมระบบท่อส่งน้ำ ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิสันติธรรมมาธร เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อีกด้วย         

 

ด้านนายชูชาติ แพน้อย ที่ปรึกษาหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา เปิดบริการประชาชนอย่างไม่เป็นทางการมาระยะหนึ่งแล้ว ถือว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนค่อนข้างดี โดยเฉพาะช่วงที่มีปรากฏการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์ เช่น ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ใกล้โลก ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลก เป็นต้น
มีประชาชนมาใช้บริการและร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งนับพันคน นอกจากงานบริการประชาชนแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับงานวิจัยและการส่งเสริมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในโรงเรียน โดยเฉพาะโครงการชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียนและโครงการยุววิจัยดาราศาสตร์อีกด้วย

       หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่เลขที่ 999 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา บนพื้นที่ 36 ไร่ ที่วัดวังเย็นมอบให้จัดสร้างหอดูดาวฯ เปิดบริการ อังคาร – อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

       – นิทรรศการดาราศาสตร์ (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)

       – ท้องฟ้าจำลองระบบฟูลโดมดิจิทัล ชมภาพยนตร์ดาราศาสตร์ พร้อมเรียนรู้ระบบสุริยะและกลุ่มดาว
                   (ค่าธรรมเนียม นักเรียน/ นักศึกษา 30 บาท บุคคลทั่วไป 50 บาท)

  • อังคาร – ศุกร์ 11:00 – 12:00 น. และ 15:00 – 16:00 น.
  • เสาร์ 10:00 – 11:00 น. / 14:00 – 15:00 น. / 17:00 – 18:00 น.
  • อาทิตย์ 10:00 – 11:00 น. และ 14:00 – 15:00 น.

            – กิจกรรมดูดาว (NARIT Public Night) การดูดาวและวัตถุท้องฟ้า ผ่านกล้องโทรทรรศน์

  • ทุกวันเสาร์ 18:00 – 22:00 น. และวันที่มีปรากฏการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์

      (ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและไม่เสียค่าธรรมเนียม)

       สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทร. 053-121268 ต่อ 210 , 081-8854353 โทรสาร 053-121250

E-mail: pr@narit.or.th     Website : www.narit.or.th

Facebook : www.facebook.com/NARITpage

Twitter : @N_Earth,  Instagram : @NongEarthNARIT

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313

 

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics