สมาคมชาวเหนือและชาวอีสานร่วม เปิดงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองหาดใหญ่

สมาคมชาวเหนือและชาวอีสานร่วม เปิดงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองหาดใหญ่
Spread the love

สมาคมชาวเหนือและชาวอีสานร่วม เปิดงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองหาดใหญ่

สมาคมชาวเหนือและชาวอีสานร่วม เปิดงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองหาดใหญ่

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 ณ ใจกลางเมืองหาดใหญ่ ได้จัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง โดยมีพล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เป็นประธานเปิด พร้อมด้วย

นายสุรพล สัมฤทธิ์ นายกสมาคมชาวเหนือ-อีสาน จังหวัดสงขลา ร่วมด้วย

นางนงเยาว์ จิรัญดร ผอ.ททท.สนง.หาดใหญ่

นางอานุไร จิตต์สุรงค์ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดสงขลา

นายกิตธนา สุบรรพวงศ์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา

พี่วิทย์ ท่องเที่ยว ตัวแทนนายโตหอง แซ่หลี่ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ จังหวัดสงขลา

และนายขรรค์ชัย  ฉายแสง ประธานชุมชน คณะกรรมการสมาคมชาวเหนือ-อีสาน จังหวัดสงขลาและแขกที่เข้าร่วมงานอย่างมากมาย

กิจกรรมปี๋ใหม่เมืองเป็นประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวเหนือและชาวอีสาน เป็นประเพณีที่สวยงาม ได้พี่น้องชาวเหนือและอีสานได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามได้คงอยู่และสืบทอดต่อไป พร้อมกับการทานขันโตกพร้อมการรำของชาวเหนือและอีสาน

 

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics