ไอแบงก์ ส่งมอบทุนซะกาต และบัญชีเงินรับฝากอัลฮัจย์และอุมเราะห์ 1,500 บัญชี แก่เด็กกำพร้ายากจนมุสลิมจังหวัดปัตตานี

ไอแบงก์ ส่งมอบทุนซะกาต และบัญชีเงินรับฝากอัลฮัจย์และอุมเราะห์ 1,500 บัญชี แก่เด็กกำพร้ายากจนมุสลิมจังหวัดปัตตานี
Spread the love

ไอแบงก์ ส่งมอบทุนซะกาต และบัญชีเงินรับฝากอัลฮัจย์และอุมเราะห์ 1,500 บัญชี แก่เด็กกำพร้ายากจนมุสลิมจังหวัดปัตตานี

 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือไอแบงก์ โดย ดร.ทวีลาภ  ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการธนาคาร เข้าร่วมงานเลี้ยงละศีลอดเด็กกำพร้าพ่อและแม่เลี้ยงเดี่ยวในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาพร้อมทั้ง พันตํารวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานร่วม ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ออกญาดาโต๊ะ ดร.อุสมาน ฮัสซัน รัฐมนตรีดูแลกิจการพิเศษด้านอิสลามแห่งกัมพูชา นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี   และนายเศรษฐ์   อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร่วมด้วย ณ สนามกีฬาจังหวัดปัตตานี (สนามเดอะเรนโบว์ สเตเดี้ยม) ตำบลรูสะมิแล อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

ไอแบงก์ ส่งมอบทุนซะกาต และบัญชีเงินรับฝากอัลฮัจย์และอุมเราะห์ 1,500 บัญชี แก่เด็กกำพร้ายากจนมุสลิมจังหวัดปัตตานี
            ภายในงาน ไอแบงก์ได้ส่งมอบทุนซะกาตจากกองทุนซะกาตของธนาคารจำนวนเงิน 30,000 บาทและทุนจากการบริจาคของบุคลากรภายในธนาคารรวมเป็นเงินกว่า 100,000 บาท พร้อมมอบบัญชีเงินรับฝากอัลฮัจย์และอุมเราะห์ แก่เด็กกำพร้ายากจนมุสลิมจังหวัดปัตตานี จำนวน 1,500 บัญชี โดยวัตถุประสงค์หลักที่ธนาคารได้เลือกเปิดบัญชีเงินฝากอัลฮัจย์และอุมเราะห์ ให้แก่เด็กกำพร้ายากจนเป็นรายบุคคล เพื่อที่จะรองรับเงินช่วยเหลือจากผู้อุปการะ ซึ่งจะเป็นเสมือนพ่อแม่ ญาติพี่น้องให้แก่เด็ก คอยส่งเงินบริจาคให้แก่เด็กเป็นรายเดือน ทำให้เกิดความสะดวกในการอุปการะให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพราะเงินส่วนนี้จะถูกนำฝากเข้าบัญชีของเด็กโดยตรง เด็กกำพร้ายากจนทุกคนเมื่อมีบัญชีเงินฝากของตัวเอง ก็สามารถเบิกซื้ออุปกรณ์การเรียน สิ่งของ
default

ใช้จำเป็นได้ นอกจากนี้บัญชีเงินฝากอัลฮัจย์และอุมเราะห์ของไอแบงก์ ยังมีสิทธิพิเศษ เมื่อเจ้าของบัญชีดำรงเงินในบัญชีครบ 2,000 ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน ยังมีโอกาสลุ้นรับรางวัลแพคเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์หรืออุมเราะห์ได้ ซึ่งหากบัญชีเด็กกำพร้าบุคคลใดเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัล สามารถโอนสิทธิการเดินทางให้แก่มารดาหรือทายาทโดยธรรมเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณได้อีกด้วย

การจัดงานครั้งนี้ เกิดขึ้นโดยความร่วมมือขององค์กรผู้นำจังหวัดปัตตานี (SEPAKAT PATANI) ทั้ง 10 องค์กร ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี /องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี /สมาคมนายกองค์การ บริหารส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี /สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดปัตตานี /สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัด ปัตตานี /ชมรมตาดีกาจังหวัดปัตตานี /สมาคมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชายแดน ภาคใต้ / ชมรมสถาบันการเงิน/นักธุรกิจจังหวัดปัตตานี / กลุ่มแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มุสลิมปัตตานี และ ชมรมคณาจารย์มุสลิมมหาวิทยาสงขลานครินทร์ปัตตานีและมหาวิทยาลัยฟาตอนี ร่วมกันดำเนินโครงการมหกรรมระดมทุนเพื่อเด็กกำพร้าในจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567 ด้วยการจัดแข่งขันฟุตบอลการกุศลเพื่อเด็กกำพร้าในจังหวัดปัตตานี และการระดมทุนจัดเลี้ยงอาหารละศีลอดแก่เด็กกำพร้าพร้อมมารดา จำนวน ๔,๕๐๐ คน รวมถึงกิจกรรมมอบเงินทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าพ่อในจังหวัดปัตตานี

ผู้สนใจอุปการะเด็กกำพร้ายากจนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี สามารถติดต่อ องค์กรผู้นำจังหวัดปัตตานี (SEPAKAT PATANI) หรือ ไอแบงก์ทุกสาขาในจังหวัดปัตตานี ไอแบงก์ยินดีเป็นสะพานส่งต่อความดีนี้ให้ทุกคน

 

     

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics