ไทยเวียตเจ็ทและชมรมอนุรักษ์ป่าชายเลนตำบลหัวเขา ร่วมจัดกิจกรรม “Fly Green Metro Forest-Mangrove”

Spread the love

ไทยเวียตเจ็ท ร่วมกับองค์กรท้องถิ่น ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) สำนักงานเจ้าท่าสงขลา และชมรมอนุรักษ์ป่าชายเลนตำบลหัวเขา
จัดงาน ‘Fly Green Metro Forest – Mangrove’ ณ ทะเลสาบสงขลา บ้านหัวเขา จังหวัดสงขลา
 
 

        วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น.นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ ปลัดจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี  นายธวัชชัย หนูวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสงขลา นายสถิรวัฒน์ พลนาค รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยเวียตเจ็ท และประธาน โครงการ Fly Green Metro Forest ‘Fly Green Metro Forest – Mangrove’  ร่วมด้วยจุรี  นุ่มแก้ว ดาวติ๊กต็อก สื่อมวลชน และ แขกผู้มีเกียรติ       โดยมีอาสาสมัครจำนวนมาก ผู้โดยสารฯ สมาชิก นักเรียนนักศึกษา และพนักงานของสายการบินฯ ร่วมกันปล่อยปู และ ปลูกป่าชายเลนจำนวน 10,000 ต้น

ชมรมอนุรักษ์ป่าชายเลนตำบลหัวเขา

    เพื่อเป็นการสานต่อโครงการ ‘ฟลายกรีน เมโทร ฟอร์เรสต์ (Fly Green Metro Forest)’ ภายใต้กองทุนฟลายกรีนฟันด์ ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมของไทยเวียตเจ็ท ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2564 โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ทั่วประเทศ แนวคิดหลักของโครงการ ‘ฟลายกรีน เมโทร ฟอร์เรสต์’ คือ การมุ่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองของประเทศไทย หลังจากความสำเร็จของฟลายกรีน เมโทร ฟอร์เรสต์ครั้งแรกในกรุงเทพฯ ครั้งที่สองที่เชียงใหม่ และครั้งนี้ทางไทยเวียตเจ็ทเดินหน้าโครงการครั้งที่สามมายังป่าชายเลนจังหวัดสงขลา

  นายสถิรวัฒน์  พลนาค  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยเวียตเจ็ท และประธานโครงการ  Fly Green Metro Forest ‘Fly Green Metro Forest – Mangrove กล่าวว่า สายการบินไทยเวียตเจ็ทได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนฟลายกรีนฟันด์ อาทิ กิจกรรม ‘การ์เบจ ฮันเตอร์ (Garbage Hunter)’ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำจัดขยะจากสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย มุ่งสู่การลดปริมาณขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมความยั่งยืนต่อไป กิจกรรมกอล์ฟการกุศล ‘ฟลาย กรีน แชร์ริตี้ กอล์ฟ เดย์ (Fly Green Charity Golf Day)’ ซึ่งเป็นกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งแรกภายใต้กองทุนฟลายกรีนฟันด์ กิจกรรม ‘เมโทร ฟอร์เรสต์ (Metro Forest)’ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองของประเทศไทย และกิจกรรม ‘เวียตเจ็ท ฟลายกรีน แชริตี้คอนเสิร์ต (Vietjet Fly Green Charity Concert)’ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนให้กับแฟนเพลงและระดมทุนจากการจำหน่ายบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  วันนี้ เราได้ก้าวไปอีกขั้น บินมาที่สงขลาให้เป็นเมืองแห่งที่สามของกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการ ‘Fly Green Metro Forest – Mangrove’ เรายังได้เชิญชวนผู้โดยสาร สมาชิก นักเรียนนักศึกษา และพนักงานของสายการบินฯ  มาร่วมกันปลูกป่าชายเลนในวันนี้ในนามของสายการบินไทยเวียตเจ็ท  ผมขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับแรงสนับสนุนให้งาน ‘Fly Green Metro Forest – Mangrove’   ในวันนี้เกิดขึ้น ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและสละเวลาอันมีค่ามาร่วมทำกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม ได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ และได้ร่วมทำงานร่วมกันจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม  ผมเชื่อมั่นว่า ‘Fly Green Metro Forest – Mangrove’ ในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันในสังคมตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และจะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของการเดินหน้ามุ่งสู่เป้าหมายสำคัญของสายการบินไทยเวียตเจ็ทในการเป็นสายการบินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมที่ให้สังคมร่วมมีส่วนร่วม ดังเช่นกิจกรรม ‘Fly Green Metro Forest – Mangrove’ ที่ทุกท่านได้อุทิศกำลังกระทั่งบรรลุผลสำเร็จในวันนี้

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics