CENTRAL SHE POSSIBLE

CENTRAL SHE POSSIBLE
Spread the love

CENTRAL SHE POSSIBLE

🧭วันที่ 8 มีนาคม 2567 ชั้น 2 ลานโปรโมชั้นเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่
📌นำโดย คุณมนัสนันท์ ติณห์เตชัส ผู้จัดการทั่วไป สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ 📌
🎉จัดกิจกรรม เนื่องในวัน สตรีสากล พูดคุยกับ Tiktok ชื่อดังชาวหาดใหญ่ น้องไหม พากิน และ นพ.วทัญญู เด่นปรีชาวงศ์ แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์เกียวกับเรื่องการดริฟวิตามิน 🍋

👉กิจกรรม Worshop ตะกร้าสาน ช้อป 3,500 บาท ขึ้นไป  (จำกัด 1 สิทธ์ / ท่าน / The1)
👉 กิจกรรม ร่วมกับ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดคัดกรอง ความดัน เบาหวาน และ รับบริจาคอวัยวะ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics