สื่อไทย-มาเล ร่วมงาน Hari Media Selatan Thai ยกระดับความร่วมมือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทั้งสองประเทศ

Spread the love

สื่อไทย-มาเล ร่วมงาน Hari Media Selatan Thai ยกระดับความร่วมมือด้านการค้า

เศรษฐกิจ กระตุ้นการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมฮาลาล ร่วมมือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทั้งสองประเทศ

                  วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567   ที่โรงแรมญันนะตีย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  สมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลาลไทย-อาเซียน  สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย ( สนต. ) โดยมีนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล เป็นนายกสมาคมและเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ จชต. ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวรัฐเปอร์ลิส และเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวรัฐเปอร์ลิส จัดงาน Hari Media Selatan Thai โดยมี ตวนกูไซยิดไฟซุดดิน ไซยิดจามาลุลไลล์ มกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย พร้อมด้วยมเหสี เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน 

                  โอกาสนี้ นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวต้อนรับ และมีนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ส่วนราชการ สื่อมวลชน และประชาชนให้การต้อนรับด้วย

                สำหรับงาน Hari Media Selatan Thai จัดขึ้นเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการค้า เศรษฐกิจและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ 5 รัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย กับพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย (สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ร่วมมือในการพัฒนารัฐติดชายแดนไทย มาเลเซีย (Twin Cities) ในทุกมิติ โดยเฉพาะการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมฮาลาล ซึ่งเป็นนโยบายร่วมกนัของรัฐบาลทั้งสองประเทศ

                โอกาสนี้ได้มีพิธีแลกเปลี่ยน ลงนาม MOU ระหว่างสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย (สนต.) กับสมาคมสื่อมวลชนรัฐเปอร์ลิส โดยจะร่วมกันประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของรัฐเปอร์ลิส ส่งเสริมและเชื่อมโยงการค้าท่องเที่ยวในมิติของ Southem Corridor /  ทั้งนี้จังหวัดสงขลาพร้อมสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากจังหวัดสงขลาและใกล้เคียง เดินทางไปท่องเที่ยวรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซียมากยิ่งขึ้น

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics