สุดเจ๋ง อาจารย์นิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา ส่งผลงาน “ปากพูน พูนทรัพย์” ทีม SKRU คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ

สุดเจ๋ง อาจารย์นิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา ส่งผลงาน “ปากพูน พูนทรัพย์” ทีม SKRU คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ประกวดคลิปสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืนจาก ททท. อาจารย์นิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา ทีม SKRU ส่งผลงาน “ปากพูน พูนทรัพย์” โชว์ความงดงาม จ.นครศรีธรรมราช คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ประเภทประชาชนทั่วไป ในการประกวดคลิปสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจาก ททท. ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ และ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ฐานันดร ไพโรจน์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ทีม SKRU ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทประชาชนทั่วไป จากผลงาน “ปากพูน พูนทรัพย์” หัวข้อเรื่อง ท่องเที่ยวถึงถิ่น เข้าถึงทุกวิถี (Encourage identity & diversity) ในการประกวดคลิปสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำหรับแนวคิดในการผลิตผลงาน “ปากพูน พูนทรัพย์” เล่าเรื่องราวปากพูน ซึ่งเป็นสถานที่หนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมายที่ชวนให้ทุกคนไปสัมผัส ทั้งอุโมงค์ป่าโกงกางหรือที่เรียกกันว่าอุโมงค์อเมซอนที่มีสัตว์นานาพันธุ์ วิถีชุมชนที่มีผู้คนน่ารัก ดื่มด่ำกับธรรมชาติ เข้าถึงวิถีของคนในพื้นถิ่นกับปากพูน นครศรีธรรมราช
Spread the love

สุดเจ๋ง อาจารย์นิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา ส่งผลงาน “ปากพูน พูนทรัพย์” ทีม SKRU

คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ประกวดคลิปสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืนจาก ททท.

 

อาจารย์นิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา ทีม SKRU ส่งผลงาน “ปากพูน พูนทรัพย์” โชว์ความงดงาม จ.นครศรีธรรมราช คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ประเภทประชาชนทั่วไป ในการประกวดคลิปสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจาก ททท.

ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ และ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ฐานันดร ไพโรจน์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ทีม SKRU ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทประชาชนทั่วไป จากผลงาน “ปากพูน พูนทรัพย์” หัวข้อเรื่อง ท่องเที่ยวถึงถิ่น เข้าถึงทุกวิถี (Encourage identity & diversity) ในการประกวดคลิปสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

สุดเจ๋ง อาจารย์นิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา ส่งผลงาน “ปากพูน พูนทรัพย์” ทีม SKRU
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ประกวดคลิปสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืนจาก ททท.

     อาจารย์นิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา ทีม SKRU ส่งผลงาน “ปากพูน พูนทรัพย์” โชว์ความงดงาม จ.นครศรีธรรมราช คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ประเภทประชาชนทั่วไป ในการประกวดคลิปสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจาก ททท.
      ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ และ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ฐานันดร ไพโรจน์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ทีม SKRU ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทประชาชนทั่วไป จากผลงาน “ปากพูน พูนทรัพย์” หัวข้อเรื่อง ท่องเที่ยวถึงถิ่น เข้าถึงทุกวิถี (Encourage identity & diversity) ในการประกวดคลิปสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
       สำหรับแนวคิดในการผลิตผลงาน “ปากพูน พูนทรัพย์” เล่าเรื่องราวปากพูน ซึ่งเป็นสถานที่หนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมายที่ชวนให้ทุกคนไปสัมผัส ทั้งอุโมงค์ป่าโกงกางหรือที่เรียกกันว่าอุโมงค์อเมซอนที่มีสัตว์นานาพันธุ์ วิถีชุมชนที่มีผู้คนน่ารัก ดื่มด่ำกับธรรมชาติ เข้าถึงวิถีของคนในพื้นถิ่นกับปากพูน นครศรีธรรมราช สุดเจ๋ง อาจารย์นิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา ส่งผลงาน “ปากพูน พูนทรัพย์” ทีม SKRU
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ประกวดคลิปสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืนจาก ททท.

     อาจารย์นิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา ทีม SKRU ส่งผลงาน “ปากพูน พูนทรัพย์” โชว์ความงดงาม จ.นครศรีธรรมราช คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ประเภทประชาชนทั่วไป ในการประกวดคลิปสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจาก ททท.
      ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ และ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ฐานันดร ไพโรจน์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ทีม SKRU ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทประชาชนทั่วไป จากผลงาน “ปากพูน พูนทรัพย์” หัวข้อเรื่อง ท่องเที่ยวถึงถิ่น เข้าถึงทุกวิถี (Encourage identity & diversity) ในการประกวดคลิปสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
       สำหรับแนวคิดในการผลิตผลงาน “ปากพูน พูนทรัพย์” เล่าเรื่องราวปากพูน ซึ่งเป็นสถานที่หนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมายที่ชวนให้ทุกคนไปสัมผัส ทั้งอุโมงค์ป่าโกงกางหรือที่เรียกกันว่าอุโมงค์อเมซอนที่มีสัตว์นานาพันธุ์ วิถีชุมชนที่มีผู้คนน่ารัก ดื่มด่ำกับธรรมชาติ เข้าถึงวิถีของคนในพื้นถิ่นกับปากพูน นครศรีธรรมราช
   

สำหรับแนวคิดในการผลิตผลงาน  “ปากพูน พูนทรัพย์”  เล่าเรื่องราวปากพูน  ซึ่งเป็นสถานที่หนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช  อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมายที่ชวนให้ทุกคนไปสัมผัส ทั้งอุโมงค์ป่าโกงกางหรือที่เรียกกันว่าอุโมงค์อเมซอนที่มีสัตว์นานาพันธุ์ วิถีชุมชนที่มีผู้คนน่ารัก ดื่มด่ำกับธรรมชาติ เข้าถึงวิถีของคนในพื้นถิ่นกับปากพูน นครศรีธรรมราช

สุดเจ๋ง อาจารย์นิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา ส่งผลงาน “ปากพูน พูนทรัพย์” ทีม SKRU
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ประกวดคลิปสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืนจาก ททท.

     อาจารย์นิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา ทีม SKRU ส่งผลงาน “ปากพูน พูนทรัพย์” โชว์ความงดงาม จ.นครศรีธรรมราช คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ประเภทประชาชนทั่วไป ในการประกวดคลิปสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจาก ททท.
      ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ และ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ฐานันดร ไพโรจน์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ทีม SKRU ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทประชาชนทั่วไป จากผลงาน “ปากพูน พูนทรัพย์” หัวข้อเรื่อง ท่องเที่ยวถึงถิ่น เข้าถึงทุกวิถี (Encourage identity & diversity) ในการประกวดคลิปสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
       สำหรับแนวคิดในการผลิตผลงาน “ปากพูน พูนทรัพย์” เล่าเรื่องราวปากพูน ซึ่งเป็นสถานที่หนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมายที่ชวนให้ทุกคนไปสัมผัส ทั้งอุโมงค์ป่าโกงกางหรือที่เรียกกันว่าอุโมงค์อเมซอนที่มีสัตว์นานาพันธุ์ วิถีชุมชนที่มีผู้คนน่ารัก ดื่มด่ำกับธรรมชาติ เข้าถึงวิถีของคนในพื้นถิ่นกับปากพูน นครศรีธรรมราช
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics