นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มอบชุดธารน้ำใจที่เทพา

Spread the love

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์ มอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

วันที่ (ธ.ค.60) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สภานายิกาสภากาชาดไทยได้มอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 1,400 ชุด สำหรับอำเภอเทพา จังหวัดสงขลาประสบอุทกภัยมาตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ ธันวาคม 2560 มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน ตำบล 67 หมู่บ้าน 12,501 ครัวเรือน ประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัย39,849 คน มีผู้เสียชีวิต ราย ที่ผ่านมานายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายอำเภอเทพาและผู้เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเปิดครัวปรุงอาหารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเบื้องต้น

โอกาสนี้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงทราบถึงความเดือดร้อนที่ราษฎรได้รับอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา จึงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นำชุดธารน้ำใจพระราชทานพร้อมน้ำดื่มมาช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลลำไพล ท่าม่วง ปากบาง เทพา วังใหญ่ สะกอม เกาะสะบ้า จำนวน 1,400 ชุด

ด้านนางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ทางเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาได้มีการจัดถุงยังชีพ น้ำดื่มและยารักษาโรคนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและพร้อมที่จะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ทั้งนี้ขอเชิญชวน ชาวจังหวัดสงขลาร่วมบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง รวมถึงน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมอีกด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts