การแข่งขันกระโดดเชือกประเภททีม ระดับประถมศึกษา ชิงชนะเลิศจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 15/60

Spread the love

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม  2560    ณ ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ โดยได้รับเกียรติจากท่านเอกชัย แก้วรัตนะ ปลัดอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี การแข่งขันกระโดดเชือกประเภททีม ระดับประถมศึกษา ชิงชนะเลิศจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 15/60  พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีได้แก่ ดร.ภิเษก  สายชนะพันธ์  รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครหาดใหญ่  นายกวิศพงษ์  สิริธนนนท์สกุล  ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา และ คุณนฤมล  อมรรัตน์วิทยา  กรรมการผู้จัดการ ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์ 

สำหรับวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการเล่นกีฬากระโดดเชือก มาประยุกต์ใช้ในการออกกำลังกายสำหรับเยาวชน ซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้าน อันจะส่งผลให้เยาวชนไทย มีสมรรถภาพทางกายและหัวใจแข็งแรงยิ่งขึ้น  ซึ่งในครั้งนี้มีโรงเรียนในจังหวัดสงขลาและพัทลุง ปัตตานี เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน  16 โรงเรียน จำนวน 31 ทีม   

ผลการแข่งขันกระโดดเชือกประเภททีม ระดับประถมศึกษา ชิงชนะเลิศจังหวัดสงขลา ได้แก่

ประเภททีมชาย

-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอามานะศักดิ์B

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่โรงเรียนวัดควนเนียงA

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 ได้แก่โรงเรียนอามานะศักดิ์ A

ประเภททีมหญิง 
-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา

-รางวัลรองชนะเลิศอัดับ1 ได้แก่โรงเรียนอามานะศักดิ์

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่โรงเรียนวัดควนเนียง

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 ได้แก่โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง

 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics