รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าให้ พลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสิ่งของพระราชทานน้ำท่วมที่สทิงพระ

Spread the love

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสทิงพระ   และอำเภอสิงหนคร

            วันนี้ (6 ธ.ค.60) ที่หอประชุมรัตนโกสินทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 500 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น 

    

 สำหรับอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน 3 ตำบล ได้แก่ตำบลคลองรี ตำบลคูขุด และตำบลท่าหิน ซึ่งอยู่ริมทะเลสาบสงขลาถูกน้ำท่วมขังเต็มพื้นที่ ใน 27 หมู่บ้าน 3,694 ครัวเรือน 12,707 คน เป็นเวลา 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายนเป็นต้นมา มีระดับน้ำท่วมสูง 1-3 เมตร ประชาชนทุกครัวเรือนได้รับความเดือดร้อน ส่วนตำบลชุมพลถูกน้ำท่วมขัง 50% ของพื้นที่ ในขณะที่ตำบลอื่นๆอีก 7 ตำบล ได้รับผลกระทบบางส่วน รวมทั้งสิ้น 5,843 ครัวเรือน 19,978 คน ทั้งนี้ได้มีการอพยพสัตว์เลี้ยงจาก 3 ตำบลไปไว้ในเต็นท์ที่พักที่องค์การบริหารส่วนตำบลและหมู่บ้าน ได้ตั้งไว้ชั่วคราว 118 หลัง บนถนนสายเลียบทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วย วัว 2,700 ตัว หมู 100 ตัว ไก่และเป็ดอีกจำนวนมาก ส่วนประชากรมีการอพยพเล็กน้อยเนื่องจากไม่ต้องการทิ้งบ้านเรือนที่อาศัย สำหรับโรงเรียนและวัดในพื้นที่ 3 ตำบล ถูกน้ำท่วมขังทุกแห่ง บางโรงเรียนต้องหยุดการเรียนการสอน ส่วนในด้านการให้ความช่วยเหลือทางจังหวัดสงขลา สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้เปิดครัวประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนทั้ง 3 ตำบล ส่วนอาหารสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์ได้แจกจ่ายหญ้าแห้งและหญ้าสดเป็นอาหารสัตว์ไปแล้วส่วนหนึ่งและวันนี้ (6 ธ.ค.60) ได้นำหญ้าแห้งพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 100 ฟ่อน มามอบให้แก่เกษตรกรอำเภอสทิงพระ

      ด้านพลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรี กล่าวว่า  พระบาทเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงติดตามข่าวสารเรื่องน้ำท่วมที่ส่งผลทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนตลอดเวลา โดยสิ่งของพระราชทานที่นำมามอบให้ในวันนี้ ด้วยทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและพระราชทานคำแนะนำให้รัฐบาลและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมผนึกกำลังดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิด

จากนั้นในช่วงบ่าย พลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรี เดินทางไปยังศาลาประชาคม อำเภอสิงหนคร         นำสิ่งของพระราชทาน จำนวน 500 ถุง ไปมอบให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับความเสียหาย เนื่องจากอำเภอสิงหนคร ฝนได้ตกอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ทำให้หลายหมู่บ้านมีน้ำท่วมขังในระดับสูงแบ่งพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับความเสียหายคือพื้นที่ติดริมคลองสทิงหม้อ ได้แก่ ตำบลรำแดงและตำบลทำนบ รองรับน้ำจากตำบลม่วงงาม ตำบลวัดขนุน ตำบลบางเขียด ตำบลชิงโคและตำบลชะแล้ จึงทำให้ระดับน้ำในคลองสทิงหม้อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนมีระดับน้ำสูง 80 – 100 เซนติเมตร และพื้นที่ติดริมทะเลสาบสงขลา ได้แก่ตำบลปากรอ ตำบลป่าขาด ตำบลบางเขียด ตำบลสทิงหม้อ ตำบลชะแล้และตำบลหัวเขาบางส่วนเกิดน้ำทะเลหนุนสูงทำให้พื้นที่ติดริมทะเลสาบเกิดน้ำทะเลหนุนสูง เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกหนักและมวลน้ำจากจังหวัดพัทลุงไหลระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาก่อนลงสู่ทะเลอ่าวไทยทำให้พื้นที่ติดริมทะเลสาบเกิดน้ำทะเลหนุนสูงทุกหมู่บ้าน มีระดับน้ำสูง 80- 120 เซนติเมตรและพื้นที่ในเขตชุมชนน้ำท่วมขัง เนื่องจากน้ำระบายไม่ทันในขณะฝนตกหนักทำให้เข้าท่วมขังบ้านเรือนประชาชน 

สำหรับสถานการณ์ในขณะนี้พื้นที่ติดริมคลองสทิงหม้อ ระดับน้ำเริ่มลดลงเนื่องจากได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำความเร็วสูงจำนวน 4 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำจำนวน 2 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบสงขลา ประกอบกับปริมาณฝนที่ลดลง แต่พื้นที่ติดทะเลสาบสงขลาระดับน้ำยังคงทรงตัวและในส่วนพื้นที่เขตชุมชนระดับน้ำลดลงหลายหมู่บ้านเกือบเข้าสู่สภาวะปกติ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics