ซีพี แอ็กซ์ตร้าฯ ผนึกกำลังภาครัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เคียงข้างเกษตรไทย รับซื้อผลผลิตรวมกว่า 98 ล้านกิโลกรัม

Spread the love

ซีพี แอ็กซ์ตร้าฯ ผนึกกำลังภาครัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เคียงข้างเกษตรไทย

รับซื้อผลผลิตรวมกว่า 98 ล้านกิโลกรัม มูลค่ากว่า 5,500 ล้านบาท ตลอดปี 2566 


แม็คโครโลตัส ภายใต้บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำปณิธานการดำเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมไทย โดยให้ความสำคัญกับภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นรากฐานความมั่นคงทางอาหารของประเทศ ที่ผ่านมาผลผลิตทางการเกษตรของไทยบางช่วงราคาตกต่ำ จากภาวะผลผลิตล้นตลาด รวมถึงไม่มีตลาดที่แน่นอน แม็คโครโลตัสจึงได้ผนึกกำลังร่วมกับกรมการค้าภายใน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าในแต่ละจังหวัด จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร โดยตลอดทั้งปี 2566 แม็คโครได้รับซื้อสินค้าจากเกษตรกรรวมกว่า 98 ล้านกิโลกรัม มูลค่าขายกว่า 5,500 ล้านบาท จำหน่ายผ่านสาขาที่มีอยู่ 159 สาขาทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในแต่ละท้องที่ระบายสินค้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโต

ซีพี แอ็กซ์ตร้าฯ ผนึกกำลังภาครัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เคียงข้างเกษตรไทย

รับซื้อผลผลิตรวมกว่า 98 ล้านกิโลกรัม

โดยการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้าฯ มุ่งเน้นและพัฒนายกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรไทย ผ่านการสนับสนุนใน 3 บริบทหลัก ได้แก่

·    การให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องความต้องการของตลาด เพื่อให้เกษตรกรผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพ สม่ำเสมอ สอดคล้องตามความต้องการของตลาด

·      ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐจัดการอบรมให้ความรู้ พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการเพาะเลี้ยง เก็บเกี่ยว ขนส่ง ตลอดจนการตรวจสอบย้อนกลับ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าเราได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

·    เปิดช่องทางการจัดจำหน่าย รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการบริโภคสินค้าเกษตรไทย   

      สำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรที่ได้จัดขึ้นตลอดทั้งปี 2566  มีเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมกว่า 200 กลุ่มทั่วประเทศ  และด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมไทย โดยมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนเกษตรกร แม็คโครโลตัสจึงเป็นเสมือนศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ ที่สร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทย ควบคู่ไปกับการส่งมอบอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม

ติดตามข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ของแม็คโคร ผ่านช่องทาง ดังนี้

เว็บไซต์ https://www.cpaxtra.com/th/home

เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/cpaxtrathailand

ติ๊กต็อก https://www.tiktok.com/@makrothailand

ลิงค์อิน https://www.linkedin.com/company/cp-axtra-public-company-limited/

 #CPAXTRA #makro #แม็คโคร #เกษตรกรไทย #โลตัส #กิจกรรมจับคู่ธุรกิจเกษตร

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics