OR ส่งมอบ “โรงเรือนเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้โครงการรักษ์ แอท ท่าเสา” จ.สงขลา

OR ส่งมอบ "โรงเรือนเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้โครงการรักษ์ แอท ท่าเสา" จ.สงขลา
Spread the love

OR ส่งมอบ “โรงเรือนเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้โครงการรักษ์ แอท ท่าเสา” จ.สงขลา

OR ส่งมอบ "โรงเรือนเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้โครงการรักษ์ แอท ท่าเสา" จ.สงขลา

         เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวิสุทธิ์ กระจ่างโลก ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมสงขลา บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (OR) พร้อมด้วยพนักงาน  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีส่งมอบ โรงเรือนเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้โครงการรักษ์ แอท ท่าเสา” ตามแผนงาน TOGETHER พื้นที่คลังปิโตรเลียมสงขลา จ.สงขลา ซึ่งก่อสร้างด้วยความร่วมแรงร่วมใจและจิตอาสาของชุมชนและพนักงานคลังปิโตรเลียมสงขลา สำหรับใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ตลอดจนมอบอุปกรณ์เพาะฟักพันธุ์ปลาจากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่คลังร่วมประดิษฐ์ และออกแบบให้คำแนะนำชุมชน นอกจากนี้ กลุ่มรักษ์ แอท ท่าเสา ยังได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง มอบกุ้งกุลาดำ 800,000 ตัว ปล่อยลงสู่ทะเลและกระชังบกในโครงการเพื่อรับการอนุบาลต่อไป

         OR มีเป้าหมายในการดูแลชุมชนทั้งที่อยู่ในพื้นที่ที่ OR ดำเนินธุรกิจและชุมชนบริเวณโดยรอบสถานประกอบการ   โดยมีความตั้งใจในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นไปตามเจตจำนงในการสร้างการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับการเติบโตของผู้คนและสิ่งแวดล้อม ตามวิสัยทัศน์ของ OR คือ “Empowering All Toward Inclusive Growth” หรือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน”

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics