รู้หรือไม่ !! ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นด่านชายแดนทางบกสำคัญที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากที่สุดของประเทศไทย

รู้หรือไม่ !! ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นด่านชายแดนทางบกสำคัญที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากที่สุดของประเทศไทย
Spread the love

             🛑รู้หรือไม่ !! ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นด่านชายแดนทางบกสำคัญที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากที่สุดของประเทศไทย ในแต่ละปีมีสินค้าและนักท่องเที่ยวผ่านเข้ามาเป็นจำนวนมาก
 
            โดยในปีงบประมาณ 2566 สามารถจัดเก็บรายได้รวมทั้งสิ้น 7,691 ล้านบาท เป็นรายได้ศุลกากร 1,720 ล้านบาท คิดเป็น 22 % สูงกว่าประมาณการ 413 ล้านบาท อีกทั้งด่านศุลกากรสะเดา มีมูลค่านำเข้า–ส่งออกสินค้า รวม 428,919 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 15 % ส่วนสถิติสินค้าผ่านแดนเข้า – ออก ด่านศุลกากรสะเดาพบว่ามีสินค้าผ่านแดนขาเข้า จำนวน 29,747 ล้านบาท และผ่านแดนขาออก จำนวน 77,277 ล้านบาท รวมมูลค่า 107,024 ล้านบาท
 
รู้หรือไม่ !! ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นด่านชายแดนทางบกสำคัญที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากที่สุดของประเทศไทย
 
            นอกจากนี้ มูลค่าการส่งออกในปีงบประมาณ 2566 มีสินค้าส่งออกมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก คิดเป็น 34% โดยสินค้าส่งออกส่วนมากเป็นน้ำยาง ยางแผ่น ถุงมือยาง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการนำเข้าวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบมาผลิตในประเทศเพื่อส่งออก รวม 207,643 ล้านบาท ขณะที่สถิติรถบรรทุกสินค้าและผู้เดินทางเข้า-ออก ผ่านด่านพรมแดนสะเดา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565–30 กันยายน 2566 มีผู้เดินทางเข้ามา จำนวน 5,358,270 คน และรถส่วนบุคคล จำนวน 656,401 คัน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics