เปิดแล้วเทศกาลส้มโอหอมควนลัง (GI)

เปิดแล้วเทศกาลส้มโอหอมควนลัง (GI)
Spread the love

เปิดแล้วเทศกาลส้มโอหอมควนลัง (GI)

วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2566) เวลา 10.00 น.  นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เที่ยว ชิม ช้อป ส้มโอหอมควนลัง” ณ บริเวณสวนส้มโอหอมควนลังลุงทิน ถนนบ้านไร่ ชุมชนทุ่งคลองสอ หมู่ที่ 3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  โดยมีหลายหน่วยงานเข้าร่วมอย่างคับคั่ง

เปิดแล้วเทศกาลส้มโอหอมควนลัง (GI)
เปิดแล้วเทศกาลส้มโอหอมควนลัง (GI) เปิดแล้วเทศกาลส้มโอหอมควนลัง (GI)

สำหรับกิจกรรม “เที่ยว ชิม ช้อป ส้มโอหอมควนลัง” เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรชาวสวนส้มโอหอมควนลังให้เพิ่มสูงขึ้น และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีท้องถิ่น นำไปสู่การพัฒนาการเกษตรที่ปลอดภัยและยั่งยืน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics