(MOU) การจัดงานแข่งขันกีฬาเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 26 ประจำปี 2566 “วัฒนธรรมสร้างสุข สนุกปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์”

(MOU) การจัดงานแข่งขันกีฬาเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 26 ประจำปี 2566 "วัฒนธรรมสร้างสุข สนุกปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์"
Spread the love

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การจัดงานการแข่งขันกีฬาเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 26 ประจำปี 2566
“วัฒนธรรมสร้างสุข สนุกปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์”

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(MOU) การจัดงานแข่งขันกีฬาเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 26 ประจำปี 2566 "วัฒนธรรมสร้างสุข สนุกปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์" (MOU) การจัดงานแข่งขันกีฬาเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 26 ประจำปี 2566 "วัฒนธรรมสร้างสุข สนุกปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์"

             วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566  ณ ห้องประชุม อบต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา  ได้จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การจัดงานการแข่งขันกีฬาเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 26 ประจำปี 2566  “วัฒนธรรมสร้างสุข สนุกปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์”  ณ วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566 บริเวณตลาดน้ำบางกล่ำ ท่าน้ำวัดบางหยี ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
ขึ้นโดยมี  นายสุรสิทธิ์  ศรีอินทร์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธาน
นายปฏิวัติ  ทองเพชรจันทร์  นายอำเภอบางกล่ำ
นายสมโภช  นันทวงศ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
นาย ภก.สงกรานต์  ภาคโชคดี  ประธานเครือช่ายงดเหล้า
พ.ต.ท.ศํกดิ์ชัย  สมานวิวัฒน์  รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางกล่ำ
พร้อมคณะผู้บริหาร อบต.บางกล่ำ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมในครั้งนี้อย่างคับคั่ง

 นายณัฐวัฒน์  กิตติธนาซูพันธ์ ผู้จัดการโครงการ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงตเหล้าภาคใต้ตอนล่าง   กล่าวว่า พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการจัดงานการแข่งขันกีฬาเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 26  ประจำปี 2566  “วัฒนธรรมสร้างสุข สนุกปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอบางกล่ำ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ สำนักงานเครือข่ายองค์การงดเหล้า และ สถานีตำรวจภูธรบางกล่ำ

(MOU) การจัดงานแข่งขันกีฬาเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 26 ประจำปี 2566 "วัฒนธรรมสร้างสุข สนุกปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์" (MOU) การจัดงานแข่งขันกีฬาเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 26 ประจำปี 2566 "วัฒนธรรมสร้างสุข สนุกปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์"

พิธีร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ในวันนี้เกิดขึ้น เนื่องจาก ผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัญหาสังคมที่ส่งผลต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของประชาชน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานเทศกาลประเพณี อาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง  การล่วงละเมิดทางเพศ การขับขี่ยานพาหนะโดยประมาท และอุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน ทำลายความสวยงามและคุณค่าทางวัฒนธรรม การจัดงานแข่งเรือยาวประเพณี จังหวัดสงขลา ถือเป็นงานประเพณีที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมสายน้ำ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลา ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน   ภายใต้ สโลแกน “วัฒนธรรมสร้างสุข สนุกปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” เพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคม และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นไปพร้อมกัน

 สำหรับการลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
– ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการดำเนินงานจัดงานแข่งเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ปลอดเหล้า เบียร์ และ การพนัน
– รณรงค์ให้ประชาชนงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานประเพณี เพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะของประชาชน รวมถึง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน
– ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น
– รักษาคุณค่าภูมิปัญญา วิถีวัฒนธรรมสายน้ำ คลองบางกล่ำ

 

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics