รัฐมนตรีช่วยฯ เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการทรัพยากรประมงและสินค้าประมง ท่าเทียบเรือประมงสงขลา

Spread the love

รัฐมนตรีช่วยฯ เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการทรัพยากรประมงและสินค้าประมง ท่าเทียบเรือประมงสงขลา

                   เช้าวันนี้ ( 24 พ.ย. 60) นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการบริหารจัการทรัพยากรประมงและสินค้าประมง ที่ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา โดยมีนายก่อเกียรติ กูลแก้ว 
ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 8  นายธีระพงษ์ อภัยภักดี  ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา)  หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ

         

  นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา)  กล่าวว่า  จากการสุ่มตรวจสัตว์น้ำบริเวณท่าเรือ   พบว่ามีความแตกต่างของปริมาณ สัตว์น้ำ  ที่แจ้งไว้เกินเกณฑ์กำหนดประมาณ  10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นปริมาณที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะเรืออวนลาก  เนื่องจากมีสัตว์น้ำที่จับได้หลากหลาย ส่งผลให้การลงข้อมูลปริมาณสัตว์น้ำของไต๋เรือ อาจมีความคลาดเคลื่อนมากกว่าเครื่องมือชนิดอื่นๆ  ดังนั้น ควรจะมีการกำหนดเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของน้ำหนักสัตว์น้ำ ตามชนิดเครื่องมือทำการประมง  ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของระบบสืบย้อนกลับและชี้แจงทำความเข้าใจกับกฎหมายที่ต้องถือปฏิบัติ เพื่อป้องกันการทำประมงที่ผิดกฎหมาย  ให้แก่เจ้าของเรือ   ไต๋เรือ แพปลา ผู้ประกอบการประมง รวมถึง กฎเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ

             

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics