จังหวัดสงขลา พร้อมต้อนรับการประชุม ครม.สัญจร 27-28 พฤศจิกายน

Spread the love

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี มีกำหนดเดินทางมาประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ พร้อมลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชนและติดตามผลการดำเนินงานของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560

โดยวันนี้ (24 พ.ย. 60) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในการเดินทางมากำกับตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 
(ครม.สัญจร) ครั้งที่ 
3/2560 เพื่อให้การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายภารกิจแก่คณะกรรมการฯ ด้านต่างๆ ซึ่งขณะนี้มีความพร้อมแล้วกว่า 90  อาทิ ฝ่ายต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่นายกรัฐมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  ในการต้อนรับ  รวมถึงจัดเตรียมที่พัก และอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการประชุม ครม. ที่ประสานงานด้านต่างๆ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรี การประดับตกแต่งบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามในพื้นที่ทุกจุด  ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร รถนำขบวน บัตร รปภ. คอยจัดเตรียมพื้นที่จุดขึ้น-ลง เครื่องบินเพื่อรับรองการเดินทางของนายกรัฐมนตรี และคณะ รถนำขบวนในการเดินทางตลอดภารกิจ   ฝ่ายจัดเตรียมประชาชน นักศึกษา พบปะนายกรัฐมนตรีและรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อวางแผนจัดการ และจัดระเบียบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ฝ่ายพัฒนาเมือง กำหนดมาตรการให้มีการรักษาความสะอาด จัดเก็บขยะมูลฝอย กำจัดเศษวัชพืช รวมไปถึงปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรตามเส้นทางการเดินทางของนายกรัฐมนตรี อีกทั้งงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความพร้อมในการต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ระหว่างวันที่27-28 พฤศจิกายน นี้

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics