ผหญ.เปิดโครงการ AOT พี่อาสากิจกรรม “First Aid ปลอดภัยเรื่องใกล้ตัว”

ผหญ.เปิดโครงการ AOT พี่อาสากิจกรรม “First Aid ปลอดภัยเรื่องใกล้ตัว”
Spread the love

ผหญ.เปิดโครงการ AOT พี่อาสากิจกรรม “First Aid ปลอดภัยเรื่องใกล้ตัว”
วันที่ 19 กันยายน 2566 (เวลา 09.00 น.) นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ AOT พี่อาสา ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม “First Aid ปลอดภัยเรื่องใกล้ตัว” ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นายศักดินันท์  เหมมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะครูและนักเรียน บุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่ และคณะผู้บริหาร พนักงานลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ
 
ผหญ.เปิดโครงการ AOT พี่อาสากิจกรรม “First Aid ปลอดภัยเรื่องใกล้ตัว”
ผหญ.เปิดโครงการ AOT พี่อาสากิจกรรม “First Aid ปลอดภัยเรื่องใกล้ตัว”
ผหญ.เปิดโครงการ AOT พี่อาสากิจกรรม “First Aid ปลอดภัยเรื่องใกล้ตัว”
ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ทอท. โดย ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ภายใต้การกำกับดูแลของ ทอท. จัดโครงการ AOT พี่อาสา เพื่อถ่ายทอดความรู้ตามสมรรถนะหลักของ ทอท. คือ ด้านความปลอดภัยแก่ชุมชนและโรงเรียนโดยรอบสนามบิน โดยในปีงบประมาณ 2566 กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม “First Aid ปลอดภัยเรื่องใกล้ตัว” เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น มอบชุดปฐมพยาบาลและชุดยาสามัญให้กับชุมชน ส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยใกล้ตัว และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างท่าอากาศยานหาดใหญ่กับชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ของ ทอท. ภายใต้แนวคิด การเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)
 
ผหญ.เปิดโครงการ AOT พี่อาสากิจกรรม “First Aid ปลอดภัยเรื่องใกล้ตัว”
———————————
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics