ม.อ. จับมือ อินโนบิก (เอเซีย) ในเครือ ปตท. ลงนาม MOU พัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์

ม.อ. จับมือ อินโนบิก (เอเซีย) ในเครือ ปตท. ลงนาม MOU พัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์
Spread the love

ม.อ. จับมือ อินโนบิก (เอเซีย) ในเครือ ปตท. ลงนาม MOU พัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์

               วันที่ 8 กันยายน อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ปตท. ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จังหวัดสงขลา โดยมี รศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. และ ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. ลงนามร่วมกับ ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  กลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณอภินันท์ ศรีสมานุวัตร กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรม จ.สงขลา และภาคใต้ชายแดน ผู้บริหารคณะ นักวิจัย ม.อ. และเจ้าหน้าที่จากบริษัทร่วมเป็นสักขีพยาน

             สำหรับการลงนามในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์   ตลอดจนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด     ออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนทางเศรษฐกิจและเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชน หน่วยงาน สังคม และประเทศ

ม.อ. จับมือ อินโนบิก (เอเซีย) ในเครือ ปตท. ลงนาม MOU พัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ ม.อ. จับมือ อินโนบิก (เอเซีย) ในเครือ ปตท. ลงนาม MOU พัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์

            รศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. กล่าวว่า พิธีลงนามที่เกิดขึ้นในวันนี้ สืบเนื่องจากบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด เล็งเห็นความสำคัญด้านการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์และทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้นมีศักยภาพ และความพร้อมทั้งในด้านวิชาการ   โดยนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทย์แผนไทย คณะสัตวศาสตร์ และในด้านสถานที่คือ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รวมถึงปัจจุบัน  ยังได้มีการจัดตั้งสำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์อีกด้วย ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางด้านสุขภาพและการแพทย์สู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์   การวิเคราะห์ และทดสอบการใช้งานจริง รวมถึงมาตรฐานต่าง ๆ ต่อยอดผลิตภัณฑ์โดยใช้องค์ความรู้ และงานวิจัย ของ ม.อ. เพื่อสร้างให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

             ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการต่อยอดผ่านกลไกการสนับสนุนของอุทยานวิทยาศาสตร์ ซึ่งอุทยานวิทยาศาสตร์มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมีเป้าหมายที่จะใช้นวัตกรรมเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านสุขภาพและการแพทย์ในระดับภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับ Andaman Wellness Corridor (AWC)

             คุณอภินันท์ ศรีสมานุวัตร กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรม จ.สงขลา และภาคใต้ชายแดน กล่าวว่า กระผมมีความยินดีและ เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการร่วมมือกันระหว่าง ภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ประเทศ และสังคมโดยรวม โดยเฉพาะ พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ประกาศใหม่นี้ ซึ่งเอื้อให้ทางภาครัฐ และมหาวิทยาลัย มีความยืดหยุ่นในการทางานวิจัย และพัฒนาร่วมกับภาคเอกชนได้สะดวก และคล่องตัวยิ่งขึ้น

ม.อ. จับมือ อินโนบิก (เอเซีย) ในเครือ ปตท. ลงนาม MOU พัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics