ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดโครงการ “ทหญ. สร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน” ประจำปี 2566

Spread the love

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดโครงการ “ทหญ. สร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน” ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566  นาวาอากาศโท รณกร  เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการจัดโครงการ “ทหญ. สร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน” ประจำปี 2566  ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 ณ จังหวัดสตูล

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอบคุณสื่อมวลชนในจังหวัดสงขลา  ที่ให้ความร่วมมือมาทำข่าวด้วยดีตลอดมาและนำเสนอข่าวสาร ทหญ.ทอท. ให้กับสาธารณชนทราบข้อมูลทึ่ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์
ส่งผลต่อการมีทัศนคติที่ดี ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารการเดินทาง และโครงการสำคัญๆ ต่าง ๆ เป็นกระบอกเสียงที่สำคัญไปสู่ผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ ช่วยให้การดำเนินงานของท่าอากาศยานหาดใหญ่ประสบความสำเร็จอย่างราบรื่นไปได้ด้วยดี

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics