ผู้แทนผหญ. ร่วมการปฐมนิเทศพนักงานและลูกจ้างใหม่ของ ทหญ.

ผู้แทนผหญ. ร่วมการปฐมนิเทศพนักงานและลูกจ้างใหม่ของ ทหญ.
Spread the love

 
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 (เวลา 09.00 น.) นายนพพร  พยัพไพร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) (รหญ.(ปร.)) ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานการปฐมนิเทศพนักงานและลูกจ้างใหม่ของ ทหญ. (จำนวน 59 คน)
 
 
พร้อมกล่าวให้โอวาทเพื่อให้พนักงานใหม่ได้เตรียมความพร้อมปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ หน้าที่ของ ทอท. โดยมีผู้บริหาร ทหญ. เข้าร่วมบรรยายภารกิจ ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่
**********************
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics