เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี วัดพรหมนิวาส จ.นราธิวาส

เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี วัดพรหมนิวาส จ.นราธิวาส
Spread the love

เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี วัดพรหมนิวาส จ.นราธิวาส เพื่อจัดซื้อแผงโซล่าเซลล์สำหรับใช้พลังงานทดแทนแสงอาทิตย์

เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี วัดพรหมนิวาส จ.นราธิวาส เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี วัดพรหมนิวาส จ.นราธิวาส

             วันนี้ (18 มิถุนายน 2566) เวลา 13.00 น. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพรหมนิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พุทธสนิกชนในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธี พร้อมร่วมถวายปัจจัยในการทำบุญครั้งนี้จำนวนกว่า 300,000 บาท

เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี วัดพรหมนิวาส จ.นราธิวาส

             โดยการจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ สืบเนื่องจากปัจจุบันทางวัดพรหมนิวาส ได้มีการจัดตั้งแผงโซล่าเซลล์สำหรับใช้พลังงานทดแทนแสงอาทิตย์รอบ ๆ บริเวณภายในวัด ซึ่งปัจจุบันยังขาดงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อ ชาวบ้านและคณะผู้มีจิตศรัทธาจึงได้ร่วมกันจัดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ขึ้นมา เพื่อหาเงินสมทบทุนในการจัดซื้อโซล่าเซลล์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคณะสงฆ์และพุทธศาสนาต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics