กฟผ.จัด”โครงการอบรมค่ายคุณธรรม ต้านภัยยาเสพติด” สร้างจริยธรรมให้เยาวชนอำเภอเทพา

Spread the love

วันที่ 28 ตุลาคม 2560 โครงการโรงไฟฟ้าเทพา โดยนายกอมาลุดิ้ง วาเลง ผู้แทน กฟผ. จัดกิจกรรม “โครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต้านภัยยาเสพติด” ประจำปี2560 โดยมีนายสนอง จันทรรักษ์ นายอำเภอเทพาเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกหลักศาสนา โดยมีนักเรียนในเครือข่ายจำนวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ จิตอาสาญาลันนันบารูและชาวบ้านมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดีกานูรุดดีน บ้านควนหินเภา ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics