โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ทำบุญครบรอบ 22 ปี

Spread the love

วันที่ 27  ตุลาคม  2560  โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ได้ทำบุญครบรอบ 22 ปี  ซึ่งได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ หรือที่เรียกว่า Grand opening ในวันที่ 28 ตุลาคม 2538  จากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลา 22 ปีเต็ม ที่ได้ให้บริการนักท่องเที่ยว รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งห้องพัก หรือการจัดงานประชุม สัมมนา ซึ่งมีการจัดขึ้นสม่ำเสมอ เนื่องจากหาดใหญ่เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าของภาคใต้  ปัจจุบันโรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ๋ เป็นโรงแรมเดียวของหาดใหญ่ ที่มีการบริหารจัดการภายใต้ Brand  และภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ มีการบริหารจัดการโดยกลุ่ม Cnetara Hotels  and Resorts ซึ่งเป็น Brand ของคนไทย โดยคุณ สุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารและคุณธีรยุทธ์  จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารฝ่ายปฏิบัติการ

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า  “เราจะมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็ฯกลุ่มโรงแรมของไทยที่ใหญ่ที่สุดในระดับสากล” ภายใตัพันธกิจ ที่ว่า เราจะมุ่งมั่นในการมอบบริการที่เป็นเลิศ บนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพและความอบอุ่นจากทุกๆคนในเซ็นทาราด้วยมาตรฐานการบริการในระดับสากลและแฝงไว้ด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองอย่างครอบครัวไทย เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับแขกทุกท่านและบรรลุผลประกอบการที่เหนือกว่าคู่แข่งในตลาด

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts