กรรมการตัดสินประกวดซุ้มประตู “ปินตูกรือบัน” ผลงาน 5 ทีม สุดท้าย ก่อนประกาศผลชิงเงินรางวัล 30,000 บาท 24 พ.ค. 66 นี้

กรรมการตัดสินประกวดซุ้มประตู “ปินตูกรือบัน” ผลงาน 5 ทีม สุดท้าย ก่อนประกาศผลชิงเงินรางวัล 30,000 บาท 24 พ.ค. 66 นี้
Spread the love

กรรมการตัดสินประกวดซุ้มประตู “ปินตูกรือบัน” ลงพื้นที่ติดตามผลงาน 5 ทีม สุดท้าย ก่อนประกาศผลชิงเงินรางวัล 30,000 บาท 24 พ.ค. 66 นี้

 

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. นำคณะกรรมการตัดสินการประกวดซุ้มประตูชัย (ปินตูกรือบัน) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1444 และผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการประกวดซุ้มประตูชัยรอบสุดท้ายของ 5 ทีมที่เข้ารอบการแข่งขันจาก 31 ทีม ได้แก่ กลุ่มมัสยิดอิตีฮาดุลอุมมะฮ์ บ้านบันนังสิแน ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา กลุ่มมัสยิดอัลเราะห์มานีย์ บ้านตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี กลุ่มมัสยิดนูรุลอิสลามบาโง บ้านบาโง ตำบลกะรูบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี กลุ่มมัสยิดอะดีนุลอิสลามียะห์ บ้านจาเราะสโตร์ ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และกลุ่มมัสยิดอาบีบาการ์อัลซิดิก บ้านอาเเว ตำบลมะรือโบตก อำเภอระเเงะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเปิดรับสมัครไปตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา โดยมีประชาชนร่วมเป็นส่วนร่วมในการโหวตผลงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นมลายูของแต่ละชุมชนผ่านการทำซุ้มประตูและเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความสามัคคีของคนในชุมชน

ตัวแทนสมาชิกกลุ่มปินตูกรือบัน มัสยิดอิตีฮาดุลอุมมะฮ์ บ้านบันนังสิแน ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เปิดเผยว่า การสร้างปินตูกรือบันยึดโยงความเป็นอัตลักษณ์มาลายูเป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่เข้าใจในความเป็นอัตลักษณ์สังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ที่หลากหลาย โดยมีจุดเด่นคือสะพานที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างถนนกับประตูชัยสื่อให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่ไม่จำกัดอายุ เพศ หรือช่วงวัยร่วมแรงร่วมใจกันทำปินตูกรือบันให้สำเร็จและเกิดความรู้สึกหวงแหนสำนึกรักบ้านเกิดรักในความเป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นโดยการนำวัสดุจากไผ่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเบตงมาเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างโดยใช้พื้นที่ว่างเปล่าทำให้เป็นแลนมาร์คสำคัญมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้สนใจเข้ามาถ่ายรูปเช็คอินมากขึ้นก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพสร้างรายได้ต่อพี่น้องประชาชนได้อีก

ด้านกลุ่มสมาชิกซุ้มประตูตะโละไกรทอง มัสยิดอัลเราะห์มานีย์ บ้านตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี กล่าวถึงความร่วมมือของกลุ่มเยาวชนตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจกันออกแบบซุ้มประตูถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คนในพื้นที่ได้ใช้เวลาตรงนี้รวมพลังกันเป็นหนึ่งเดียวในการก่อสร้างตลอดระยะเวลาในการสร้าง 2 เดือนที่ผ่านมา โดยเน้นลวดลายความเป็นอัตลักษณ์มลายูใช้ดอกชบาที่เป็นดอกไม้ในพื้นที่ภาคใต้ ประดับตกแต่งลวดลายให้สวยงาม สื่อให้เห็นภาพบรรยากาศของความสงบสุขของพื้นที่ด้วย

สำหรับการประกวดซุ้มประตูชัย (ปินตูกรือบัน) กรรรมการผู้ตัดสินจะใช้หลักเกณฑ์การตัดสินที่มีความเป็นอัตลักษณ์มลายู ความเหมาะสมของการนำวัสดุอื่น ๆ มาผสมผสานกับการใช้วัสดุจากธรรมชาติจนทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สามารถสะท้อนภูมิปัญญาของชุมชนอีกทั้งทีมผู้จัดจะต้องแต่งกายชุดมลายูเพื่อแสดงถึงความเป็นลักษณ์ของพื้นที่

ทั้งนี้การประกวดซุ้มประตูชัย (ปินตูกรือบัน) ผู้ที่ชนะเลิศจากการประกวดจะได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศจะได้รับรางวัล 20,000 บาท และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท ซึ่งสามารถติดตามการประกาศผลได้ทางนี้เพจข่าว ศอ.บต. และเวปไซต์ ศอ.บต. www.sbpac.go.th ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นี้

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics