รองเลขา ศอ.บต. เยี่ยม ผู้ประกอบการทุเรียนกวน นราธิวาส พร้อมประสาน อก. ช่วยเหลือขอเครื่องหมาย HACCP

รองเลขา ศอ.บต. เยี่ยม ผู้ประกอบการทุเรียนกวน นราธิวาส พร้อมประสาน อก. ช่วยเหลือขอเครื่องหมาย HACCP
Spread the love

รองเลขา ศอ.บต. เยี่ยม ผู้ประกอบการทุเรียนกวน นราธิวาส พร้อมประสาน อก. ช่วยเหลือขอเครื่องหมาย HACCP

เผย ศอ.บต.เตรียมแผน จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูธุรกิจ ดัน sme ชายแดนใต้

               เมื่อวันที่ 17  พฤษภาคม 2566  นาย ชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)    ลงพื้นที่ไปยัง บริษัท บี แอนด์ เอ็ม โกลด์ ฟรุ๊ต จำกัด อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ SME ทุเรียนกวนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  ซึ่งทางผู้ประกอบการได้เล่าถึงปัญหาและอุปสรรคที่ทางผู้ประกอบการได้ประสบพบเจอในช่วงที่ผ่านมา อาทิ อุปสรรคในการขอเครื่องหมายสัญลักษณ์ HACCP และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของรัฐ เป็นต้น

รองเลขา ศอ.บต. เยี่ยม ผู้ประกอบการทุเรียนกวน นราธิวาส พร้อมประสาน อก. ช่วยเหลือขอเครื่องหมาย HACCP
              บริษัท บี แอนด์ เอ็ม โกลด์ ฟรุ๊ต จำกัด เป็นบริษัทแปรรูปทุเรียน โดยการนำทุเรียนบ้านสายพันธุ์ฮายี มาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ “ทุเรียนเคี้ยวหนึบ” ซึ่งทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าของทุเรียนบ้านได้ดี จากเดิมที่ไม่ค่อยมีราคา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อีกช่องทางหนึ่งด้วย

รองเลขา ศอ.บต. เยี่ยม ผู้ประกอบการทุเรียนกวน นราธิวาส พร้อมประสาน อก. ช่วยเหลือขอเครื่องหมาย HACCP

                 ทั้งนี้ นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้ประสานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันอาหาร ให้เข้ามาความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ในการขอเครื่องหมายสัญลักษณ์ HACCP อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่มีกำลังใจในทำธุรกิจในพื้นที่อย่างมั่นคง อีกทั้ง รองเลขาธิการ ศอ.บต.ได้เสนอให้มีการตั้ง สภานักธุรกิจสตาร์ทอัพจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการรับฟังความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประการ SME และผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในพื้นที่ได้อย่างสะดวก

                รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า  ในอนาคต ศอ.บต. มีแผนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ด้วยการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการ sme และสตาร์ทอัพให้มีความมั่นคง ต่อไป

                ด้านผู้ประกอบการ บริษัท บี แอนด์ เอ็ม โกลด์ ฟรุ๊ต จำกัด ได้กล่าวแสดงความขอบคุณ นาย ชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. ที่ช่วยแก้ไขปัญหา เรื่องการขอสัญลักษณ์ HACCP ซึ่งเป็นปัญหาที่ทางบริษัทติดขัดมาเป็นเวลายาวนานได้อย่างรวดเร็ว

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics