คณะ ICRC เยือน ศอ.บต. หารือโครงการส่งเสริมอาชีพระดับชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนชายแดนใต้

คณะ ICRC เยือน ศอ.บต. หารือโครงการส่งเสริมอาชีพระดับชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนชายแดนใต้
Spread the love

คณะ ICRC เยือน ศอ.บต. หารือโครงการส่งเสริมอาชีพระดับชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนชายแดนใต้

คณะ ICRC เยือน ศอ.บต. หารือโครงการส่งเสริมอาชีพระดับชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนชายแดนใต้
วันนี้ (15 พฤษภาคม 2566) ที่ ห้องรับรองชั้น 3 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายบุญพาศ  รักนุ้ย รองเลขาธิการ ศอ.บต. ให้การต้อนรับ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) นำโดย นางเซียง ฉวิน หู หัวหน้าคณะทำงานภาคใต้ เพื่อหารือร่วมกับ ศอ.บต. ในเรื่องโครงการส่งเสริมอาชีพระดับชุมชนและด้านความช่วยเหลืออื่นๆ โดยมี นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงแรงงาน นางเปรมวดี สันหนู ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงพาณิชย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

คณะ ICRC เยือน ศอ.บต. หารือโครงการส่งเสริมอาชีพระดับชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนชายแดนใต้ คณะ ICRC เยือน ศอ.บต. หารือโครงการส่งเสริมอาชีพระดับชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนชายแดนใต้

ทั้งนี้ทางคณะได้นำเสนอบบทบาทการทำงานของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ICRC ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ICRC จะทำงานในด้านมนุษยธรรมภายใต้สนธิสัญญาที่ให้ไว้กับทางเจนีวา ปัจจุบันมุ่งเป้าการทำงานโดยการประสานงานร่วมกับกาชาดในพื้นที่ ช่วยเหลือในด้านการฝึกอบรมต่างๆ เช่น ฝึกอบรมร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ตำรวจภูธรภาค 9 รวมถึงการทำงานเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมอาชีพในระดับชุมชน โดยคุณสมบัติที่ทาง ICRC จะให้ความช่วยเหลือคือกลุ่มเป้าหมายต้องมีทักษะและทรัพยากร มีความตั้งใจจริง โดย ICRC จะมีการอบรมเพิ่มทักษะ รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆแก่บุคคลหรือชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถต่อยอดในการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้

นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้ให้แนวทางในการส่งเสริมอาชีพในระดับชุมชนของ ICRC ว่า ศอ.บต. ในฐานะที่ดูแลเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ น่าจะเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่ง หากทาง ICRC มาส่งเสริมร่วมกับ ศอ.บต. และเติมเต็มให้กับคนกลุ่มนี้ได้ จะถือเป็นเรื่องที่ดีมาก ทั้งนี้ ICRC ก็มีความสนใจและพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทาง ศอ.บต. เพื่อนำไปพิจารณาในการบรรจุเป็นแผนการดำเนินงานในอนาคตต่อไป

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics