จันทร์เต็มดวงคืน 5 พ.ค. นี้ เกิด “จันทรุปราคาเงามัว”

จันทร์เต็มดวงคืน 5 พ.ค. นี้ เกิด “จันทรุปราคาเงามัว”
Spread the love

จันทร์เต็มดวงคืน 5 พ.ค. นี้ เกิด “จันทรุปราคาเงามัว”

 

           สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เผยคืนวันที่ 5 พ.ค. ถึงเช้ามืด 6 พ.ค. 66 จะเกิดปรากฏการณ์ “จันทรุปราคาเงามัว” เวลาประมาณ 22:14 – 02:31 น. ตรงกับคืนดวงจันทร์เต็มดวง ขณะเกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์จะสว่างลดลงเพียงเล็กน้อย สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ยาก 

จันทร์เต็มดวงคืน 5 พ.ค. นี้ เกิด “จันทรุปราคาเงามัว”

           นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ สดร. เปิดเผยว่า คืนวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 ถึงเช้ามืดวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นคืนดวงจันทร์เต็มดวง จะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัว ช่วงเวลาประมาณ 22:14 – 02:31 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ดวงจันทร์จะเริ่มเคลื่อนเข้าสู่เงามัวของโลกตั้งแต่เวลาประมาณ 22:14 น. ของวันที่ 5 พฤษภาคม 2566  และเข้าสู่เงามัวมากที่สุดเวลาประมาณ 00:22 น. ของวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 จากนั้นจะค่อย ๆ เคลื่อนออกจากเงามัว จนสิ้นสุดปรากฏการณ์ในเวลาประมาณ 02:31 น. สังเกตความเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างยาก มองด้วยตาเปล่าไม่ชัดเจน เนื่องจากดวงจันทร์โคจรเข้าไปในเงามัวของโลกบางส่วน และไม่ได้ผ่านเข้าไปในบริเวณเงามืด ดวงจันทร์จึงไม่ปรากฏเว้าแหว่ง จะยังคงมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงแต่มีความสว่างในส่วนที่อยู่ในเงามัวลดลงเท่านั้น หากถ่ายภาพเปรียบเทียบความสว่างขณะเกิดปรากฏการณ์จะเห็นการเปลี่ยนแปลงความสว่างของดวงจันทร์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

จันทร์เต็มดวงคืน 5 พ.ค. นี้ เกิด “จันทรุปราคาเงามัว”

สำหรับปรากฏการณ์จันทรุปราคา ในประเทศไทยครั้งต่อไป จะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วน ตรงกับวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ผู้สนใจติดตามข้อมูลได้ทางเฟซบุ๊ก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ หรือเว็บไซต์ www.NARIT.or.th

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics