เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานพิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศ “พระครูญาณโกศล” เจ้าอาวาสวัดถ้ำตลอด

Spread the love

เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานพิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศ “พระครูญาณโกศล” เจ้าอาวาสวัดถ้ำตลอด

ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศที่เคารพนับถือ หลั่งไหลร่วมทำบุญพิธีจำนวนมาก

 


วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2566) เวลา 10.00 น. ที่ ศาลาการเปรียญวัดถ้ำตลอด ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีทักษิณานุปทาน พิธีเจริญพระพุทธมนต์ในการฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตรพัดยศ พระครูญาณโกศล (พ่อท่านกล้าย) เจ้าอาวาสวัดถ้ำตลอด อายุครบ 68 ปี โดยมี พระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธี จากนั้นเลขาธิการ ศอ.บต. ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และอ่านประกาศตราตั้งสมณศักดิ์ เสร็จแล้วพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ได้เจริญชัยมงคลคาถาและเจริญพระพุทธมนต์ ตามลำดับพิธี

 

โดยก่อนเริ่มพิธีในช่วงเช้ามีพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ ได้ร่วมขบวนแห่ฉลองสัญญาบัตรพัดยศ และทำบุญอายุวัฒนมงคล 68 ปี พระครูญาณโกศล (พ่อท่านกล้าย) เจ้าอาวาสวัดถ้ำตลอด ในฐานะได้รับรางวัล “คนสงขลาคนต้นแบบ” และได้รับการเลื่อน และตั้งสมณศักดิ์เป็น รองเจ้าคณะอำเภอสะบ้าย้อย

พระครูญาณโกศล หรือฉายา ญาณสังวร นามเดิม นายกล้าย ไชยชาย ปัจจุบันอายุ 68 ปี พรรษา 46 นักธรรมเอก สั่งกัดวัดถ้ำตลอด เกิดเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2498 บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2519 ณ พัทธสีมาวัดถ้ำตลอด ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พระครูญาณโกศล เป็นศูนย์รวมแห่งความดีของอำเภอสะบ้าย้อย พระคุณท่านนำมาซึ่งความรักความเลื่อมใสศรัทธา ความร่วมมือ ร่วมใจจากประชาชน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ โดยที่พระคุณท่านได้นำหลักธรรมมาปรับใช้ ก่อให้เกิดการเสียสละความรัก ความเมตตาในชุมชนแห่งนี้อีกด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics