สมาคมชาวเหนือ-อีสาน จัดงานปี๋ใหม่เมืองขันโตกดินเนอร์ ในเทศกาลสงกรานต์หาดใหญ่

Spread the love

 

วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566  เวลา 18.00 น. ณ  ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3   สมาคมชาวเหนือ-อีสาน  จังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรมประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2566 ขึ้่น  โดยมีการจัดการเลี้ยงขันโตก หรือขันโตกดินเนอร์  โดยมี พล.ต.ท. สาคร  ทองมุณี  นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด   พร้อมด้วยนายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายมานพ เพ็งชุม เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ด้านการท่องเที่ยว  นายโตหอง  แซ่หลี่ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสงขลา  คุณรุ่งรัตน์  ชัยจีระธิกุล นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจ การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา   นายสุรพล สัมฤทธิ์ ประธานชมรมขาวเหนือ-อีสาน กล่าวรายงาน และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน “ปี๋ใหม่เมือง ขันโตกดินเนอร์” ประจำปี 2566 

สมาคมชาวเหนือ-อีสาน จัดงานปี๋ใหม่เมืองขันโตกดินเนอร์ ในเทศกาลสงกรานต์หาดใหญ่

กิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองของสมาคมชาวเหนือ-อีสาน จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการจัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบัน ก็ครบ 10 ปี พอดี  และเป็นที่ทราบกันดีว่าเมืองหาดใหญ่เป็นเมืองพหุวัฒนธรรมหลากหลายเชื่อชาติ และศาสนา  พี่น้องชาวเหนือและชาวอีสาน ก็เป็นประชากรจำนวนไม่น้อยในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ที่ได้มาพำนักอาศัยปักหลักปักฐานประกอบอาชีพมีส่วนสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น แต่ละปีเป็นจำนวนเงินมากมาย แน่นอนว่าประชากรทั้งสองภาคนั้นก็มีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง การได้เผยแพรวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานในรูปแบบของชาวเหนือและชาวอีสานก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดี และที่สำคัญยิ่งกว่านั้คือเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมนี้ทุกๆปี

เพื่อเป็นการร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาอันดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งมีเอกลักษณ์เป็นงานเลี้ยงขันโตก ถือเป็นกิจกรรมหลักของจังหวัดทางภาคเหนือ ที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ด้วยการนั่งรับประทานอาหารแบบพื้นบ้าน พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมแบบชาวล้านนาควบคู่กันไปด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics