คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดงานวิถีเราชาวปักษ์ใต้ Season 3 เปิดเวทีนักศึกษาผลิตคลิปวีดิโอ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

Spread the love

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดงานวิถีเราชาวปักษ์ใต้ Season 3
เปิดเวทีนักศึกษาผลิตคลิปวีดิโอ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดงานวิถีเราชาวปักษ์ใต้ Season 3
เปิดเวทีนักศึกษาผลิตคลิปวีดิโอ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดโครงการวิถีเราชาวปักษ์ใต้ Season 3 ภายใต้หัวข้อ ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวใต้ และ วัฒนธรรมประเพณีด้านการกิน เปิดโอกาสนักศึกษาลงพื้นที่ชุมชนผลิตคลิปวีดิโอ สืบสานภูมิปัญญาทรงคุณค่า

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดงานวิถีเราชาวปักษ์ใต้ Season 3
เปิดเวทีนักศึกษาผลิตคลิปวีดิโอ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เป็นประธานเปิดโครงการวิถีเราชาวปักษ์ใต้ Season 3 ภายใต้หัวข้อ ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวใต้ และ วัฒนธรรมประเพณีด้านการกิน โดยมีอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของทางคณะฯ เข้าร่วมโครงการอย่างคับคั่ง ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย การแสดงพิธีเปิดจากนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวด Got Talent คือการแสดงรำมโนราห์เดี่ยวและระบำตารีกีปัส การแสดงร้องเพลงโชว์พร้อมแดนซ์เซอร์ โดย นายสุรเชษฐ์ ปานเส็ม

นอกจากนั้น ยังมีการประกาศผลรางวัลประกวดคลิปวิดีโอวิถีเราชาวปักษ์ใต้ ซึ่งมีนักศึกษาส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวดจำนวน 48 คลิปใน 2 หัวข้อคือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวใต้ (มีทีมส่งผลงานเข้าประกวด 22 คลิป) และ วัฒนธรรมประเพณีด้านการกิน (มีทีมส่งผลงานเข้าประกวด 26 คลิป) รางวัลชนะเลิศประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวใต้ ได้แก่ อาณาจักรสทิงหม้อ” จากหลักสูตรวิชาภาษาไทย และ รางวัลชนะเลิศประเภทวัฒนธรรมประเพณีด้านการกิน ได้แก่ ลุ่มน้ำสองเล เสน่ห์อาหารใต้ จากหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ ตลอดจนการจัดบูทจำหน่าย แสดงสินค้าภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น อาหารการกินชาวปักษ์ใต้จากนักศึกษาทุกหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักรักษาภูมิปัญญาและอาหารการกินของชาวปักษ์ใต้อย่างลึกซึ้ง และมีโอกาสได้ไปสัมผัสกับชุมชนท้องถิ่นที่ลงไปในชุมชนเพื่อผลิตคลิปวิดีโอ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics