ไอแบงก์ มอบสุขรับเดือนอันประเสริฐ ด้วยเงินฝากประจำ “รอมฎอน 1444”

ไอแบงก์ มอบสุขรับเดือนอันประเสริฐ ด้วยเงินฝากประจำ “รอมฎอน 1444”
Spread the love

 

อแบงก์ มอบสุขรับเดือนอันประเสริฐ ด้วยเงินฝากประจำ “รอมฎอน 1444”

ไอแบงก์ มอบสุขรับเดือนอันประเสริฐ ด้วยเงินฝากประจำ “รอมฎอน 1444”

 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) มอบความสุขต้อนรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ด้วยเงินรับฝากประจำ “รอมฎอน 1444” ให้อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับสูงถึง 1.44% ต่อปี ระยะเวลาฝาก 12 เดือน 

โครงการเงินรับฝากประจำ “รอมฎอน 1444” เป็นเงินรับฝากประจำที่ออกมาเพื่อมอบความสุขให้กับพี่น้องมุสลิมที่รักการออม ต้อนรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐในปี 2566 โดยมีระยะเวลาฝาก 12 เดือน เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 2,000 บาท และสามารถฝากเพิ่มครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 20                   ล้านบาทต่อราย ให้อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับสูงถึง 1.44% ต่อปี จ่ายผลตอบแทนเมื่อครบกำหนดระยะการฝาก    โดยคุณสมบัติผู้ฝากเป็นบุคคลธรรมดาที่นับถือศาสนาอิสลาม มีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่นับถือศาสนาอิสลาม      มีถิ่นพำนักที่แน่นอนอยู่ในประเทศไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ผู้สนใจสามารถติดต่อเปิดบัญชีและฝากเพิ่มได้ที่ไอแบงก์ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2566 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ iBank Call Center 1302 หรือ แชททาง Messenger : Islamic Bank of Thailand – ibank (@ibank.th) และ Line : iBank 4 all (@ibank)

หมายเหตุ:
1. “อัตรากำไร/ผลตอบแทน ผลิตภัณฑ์ธนาคารมิใช่ดอกเบี้ยหรือเป็นคำเรียกแทนดอกเบี้ย แต่มาจากหลักการที่ใช้ในการทำธุรกรรมที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม”
2. อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ คืออัตราที่คำนวณได้จากประมาณการรายได้ของธนาคารและอัตราสัดส่วนการแบ่ผลตอบแทนเงินฝาก ซึ่งอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับอาจจะต่ำกว่าหรือสูงกว่าอัตราผลตอบแทนเงินฝากที่ธนาคารประกาศเมื่อครบกำหนดการฝา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics