มรภ.สงขลา หารือ ตชด.ภาค 4 จับมือเสริมองค์ความรู้ แก้ไขปัญหาด้านเกษตร ขับเคลื่อนโครงการพระราโชบายฯ พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

มรภ.สงขลา หารือ ตชด.ภาค 4 จับมือเสริมองค์ความรู้ แก้ไขปัญหาด้านเกษตร ขับเคลื่อนโครงการพระราโชบายฯ พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
Spread the love

มรภ.สงขลา หารือ ตชด.ภาค 4 จับมือเสริมองค์ความรู้ แก้ไขปัญหาด้านเกษตร
ขับเคลื่อนโครงการพระราโชบายฯ พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

มรภ.สงขลา ผนึกกำลัง ตชด.ภาค 4 ถ่ายทอดองค์ความรู้ แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร พร้อมเดินหน้าโครงการพระราโชบายฯ พัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการท้องถิ่น

มรภ.สงขลา หารือ ตชด.ภาค 4 จับมือเสริมองค์ความรู้ แก้ไขปัญหาด้านเกษตร
ขับเคลื่อนโครงการพระราโชบายฯ พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย ดร.นราวดี  บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย รศ.ดร.คริษสพลฐ์ หนูพรหม รองคณบดีรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์อภิชาติ พันชูกลาง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวเกศสุพร  มากสาขา หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยฯ และ นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนเพ็ญ ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี เข้าพบ พ.ต.อ.กวินศักดิ์ พีรยศธนนนท์ รองผู้บัญชาการกองบังคับการตำรวจตระเวนชายเเดนภาค 4 (ตชด.) และทีมงาน เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาองค์ความรู้ และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้แก่หน่วยงานตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมกัน

ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มรภ.สงขลา กล่าวว่า สำหรับทิศทางความร่วมมือหลังจากนี้ คือ มรภ.สงขลา จะร่วมกับ ตชด.ภาค 4 ในการวางแผนและพัฒนางานเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ผ่านการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาอาชีพศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 (ศอน.ภาค 4) ต.ไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อต่อยอดและขยายผลองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการเกษตรไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อการพัฒนาและขยายผลร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง โรงเรียน ตชด. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ภายใต้การดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามโครงการพระราโชบายฯ ที่ มรภ.สงขลา มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนร่วมกันอย่างเต็มกำลัง

มรภ.สงขลา หารือ ตชด.ภาค 4 จับมือเสริมองค์ความรู้ แก้ไขปัญหาด้านเกษตร
ขับเคลื่อนโครงการพระราโชบายฯ พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics