ผู้ว่าฯสงขลา เปิดโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 8  เพื่อสันติสุขชายแดนใต้และรณรงค์การ ไม่สูบบุหรี่

ผู้ว่าฯสงขลา เปิดโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 8  เพื่อสันติสุขชายแดนใต้และรณรงค์การ ไม่สูบบุหรี่
Spread the love

ผู้ว่าฯสงขลา เปิดโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 8  เพื่อสันติสุขชายแดนใต้และรณรงค์การ ไม่สูบบุหรี่
 
 
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 เวลา 05.30 น. ณ อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 8 เพื่อสันติสุขชายแดนใต้และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนนักวิ่งเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก
 
ผู้ว่าฯสงขลา เปิดโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 8  เพื่อสันติสุขชายแดนใต้และรณรงค์การ ไม่สูบบุหรี่
 
นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ภาคใต้มีผู้คนที่มีความหลากหลาย ทั้งเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม อาศัยอยู่ร่วมกันในสังคม การสร้างเพื่อให้เกิดสันติสุขและสันติภาพ จึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างความเข้าใจ ให้เกิดความตระหนักในการเคารพซึ่งกันและกัน การแข่งขันเดิน-วิ่งวันนี้ จึงแสดงให้เห็นพลัง อุดมการณ์ รวมถึงความรักความสามัคคีที่มีต่อกัน เพื่อเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมว่า เราทุกคนมีความปรารถนาดี ที่จะเห็นพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
 
โดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดได้จัดกิจกรรมงานเดิน-วิ่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อสร้างความตระหนักถึงรับรู้การสร้างสันติภาพโลกร่วมกัน และแสดงพลังเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่และส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตที่ดีต่อไป
 
ผู้ว่าฯสงขลา เปิดโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 8  เพื่อสันติสุขชายแดนใต้และรณรงค์การ ไม่สูบบุหรี่ ผู้ว่าฯสงขลา เปิดโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 8  เพื่อสันติสุขชายแดนใต้และรณรงค์การ ไม่สูบบุหรี่
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics